Психологія навчання

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Психологія навчання af Mind Map: Психологія навчання

1. Научіння

1.1. - процес і результат здобування індивідуального досвіду. Шляхом научіння може здобуватися будь-який досвід у людини і нові форми поведінки в тварин.

2. Навчання

2.1. - цілеспрямовано організоване научіння. Це процес взаємодії між тим, хто навчає і тим, кого навчають, в результаті якого появляються знання, уміння, навички, здійснюється психічний і особистісний розвиток учнів.

3. Учіння

3.1. - цілеспрямоване засвоєння соціального досвіду, це діяльність особистості, ціль якої на учіння.

4. Учбова діяльність

4.1. - це учіння школяра, що відбувається в умовах навчання. Учбова діяльність формується в процесі навчання. Це один із основних видів діяльності особистості, спеціально спрямований на оволодіння способами предметних і пізнавальних дій, узагальнених за формою теоретичних знань.

5. Основні завдання психології навчання

5.1. 1) пошук і створення умов, які сприяють управлінню процесом навчання

5.2. 2) забезпечення якості знань, умінь, навичок;

5.3. 3) з'ясування впливу різних теорій навчання на психічний розвиток особистості.

5.4. 4) формування усвідомленого ставлення до навчання як до необхідності, якає джерелом самореалізації;

5.5. 5) вивчення потенційних можливостей уроків як засобів психічного розвитку.

6. Процес формування учбової діяльності проходить три стадії:

6.1. 1. Засвоєння окремих учбових дій. Учбова діяльність можлива лише при взаємодії з учителем.

6.2. 2. Учбові дії об'єднуються в цілісні акти діяльності, підпорядковані досягненню більш віддаленої мети; пізнавальний інтерес набуває стійкого характеру, починаючи виконувати функцію смислоутворюючого мотиву; формується дія контролю і оцінки.

6.3. 3. Об'єднання окремих актів учбової діяльності в цілісні системи; пізнавальний інтерес характеризується узагальненістю, стійкістю і вибірковістю, починає виконувати функцію спонукального мотиву діяльності.

7. Види навчання:

7.1. - за предметним змістом - навчання фізиці, математиці, іноземній мові тощо;

7.2. - за структурою досвіду, що засвоюється: навчання знанням і поняттям, формування умінь і навичок;

7.3. - за організацією способу навчання: проблемне, програмоване.