Rol van VPK en Veilige zorg

Rol van VPK en Veilige zorg

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rol van VPK en Veilige zorg af Mind Map: Rol van VPK en Veilige zorg

1. Omgaan met agressie

1.1. Benaderingsplan

1.2. Scholing

1.3. Levensgeschiedenis

2. Valpreventie

2.1. Instructie

2.2. Hulpmiddelen

2.3. Voorkomen ernstige complicaties

2.4. Omgevingsfactoren

3. Voorlichting en instructie

3.1. Hulpmidelen

3.2. Voorlichting zorgvrager omgeving

3.3. Scholing personeel

4. Medicatieveiligheid

4.1. Fouten melden

4.2. Dubbel controle bij risicovolle medicatie

4.3. Kennis van medicatie

4.4. Medicatielijsten up to date

4.5. Opiaten achter slot

5. Registeren

5.1. Incidenten

5.2. MIC

5.3. MIM

5.4. TIM

5.5. Rapporteren welbevinden

6. Risicoanalyse

6.1. Depressie

6.2. Ondervoeding

6.3. Incontinentie

6.4. Medicatie

6.5. Mondzorg

6.6. Wondzorg

6.7. Delier

6.8. Pijn

6.9. Oogproblemen

6.10. Oorproblemen

7. Multi-disciplinair werken

7.1. Tijdig disciplines inschakelen

7.2. Belangen behartigen van zorgvrager

7.3. Overleggen

8. Elkaar aanspreken op gemaakte fouten

9. Wet zorg en dwang

9.1. M&M

9.2. Voorlichting aan familie

9.3. Voorlichting collega's

9.4. Registeren

9.5. Overleggen arts

10. Zorgplannen

10.1. Evalueren

10.2. Up to date

11. Communicatie

11.1. Tussen zorgvrager en VPK

11.2. Tussen familie en VPK

11.3. Tussen verschillende disciplines

12. Protocollen

12.1. Kennis van ....

12.2. Werken volgens protocol

12.3. Uitvoeringsverzoek

13. Hygiëne

13.1. Handhygiëne

13.2. Beschermende kleding; wanneer in te zetten

13.3. Producten niet bij verschillende zorgvragers gebruiken

14. Professionalisering

14.1. Behouden vakkennis

15. Professionalisering