Hoe structureer je je zelfinitiatief?

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Hoe structureer je je zelfinitiatief? af Mind Map: Hoe structureer je je zelfinitiatief?

1. Hoe hou je motivatie en enthousiasme hoog?

1.1. Belang aandacht voor opdracht en aandacht voor de onderlinge relaties

2. Is het duidelijk hoe en wanneer je elkaar ontmoet?

2.1. Praktische afspraken: zowel nood als vrije ruimte worden in overweging genomen.

2.2. Belangrijk om aandacht te hebben voor zowel de relatie als de inhoud.

3. Heb je een duidelijk doel? Ken je de eerste stappen naar je doel?

3.1. Bepaal het doel van je zelfinitiatief: - bij de start - als je al een tijdje bezig bent

3.1.1. Hoe bepaal en omschrijf je een doel?

3.1.2. Hoe heroriënteer je je opnieuw naar een helder en duidelijk doel?

3.2. Doe een sterkte/zwakte analyse: wat zijn je sterktes, wat zijn je zwaktes, wat zijn je hulpbronnen en hoe kan je zoeken wat je niet hebt.

4. Is er een duidelijke taakverdeling?

4.1. Welke taken zijn belangrijk? Hoe wijs je ze toe?

5. Loopt je vergadering vlot?

5.1. Is er voldoende orde en structuur?

5.1.1. Wat zijn de onderdelen/ is de structuur van een goede vergadering?

5.1.2. Wat zijn stoorzenders in een vergadering?

5.2. Werden er goed en gemakkelijk beslissingen genomen?

5.2.1. Worden de beslissingen voldoende gedragen?

5.2.2. Is er voldoende ruimte voor de neen-stem?

5.2.3. Verschillende beslissingen vragen verschillende mates van akkoord zijn.

5.2.4. Wie is nodig voor welk soort beslissingen?

5.3. Heb je voldoende aanwezigen

5.3.1. hoe werk je rond motivatie?

5.3.1.1. Zit iedereen er omwille van het gemeenschappelijk doel? Hoe zorg je hiervoor?

5.3.1.2. Kan iedereen inbreng geven?

5.3.1.3. Zijn er resultaten? Verloopt je proces efficiënt?

5.3.2. Is de manier van werken praktisch mogelijk voor je leden?

6. Is er duidelijkheid over de praktische omkadering?

6.1. Neen: - heb je een vrijwilligersverzekering? - wat met je onkosten en eventueel inkomsten? (zowel van vrijwilligers als kosten voor materiaal)

7. Worden beslissingen nageleefd en uitgevoerd?

7.1. Is er ruimte voor bemerkingen : neen-stem

7.2. Hoe gaat de groep om met verantwoordelijkheid?

7.3. Zijn je leden gemotiveerd voor je doel?

7.4. Worden afspraken duidelijk gemaakt en is er een opvolging?

8. Heb je een duidelijk toekomstperspectief? Is er ruimte voor tussentijdse evaluatie en bijsturing?

8.1. Hoe en wanneer evalueer je in je zelfinitiatief?

8.2. Hoe stuur je je zelfinitiatief bij?

9. Wat met discussie en conflict

9.1. Waarom is discussie nodig? Voorwaarden voor een constructieve discussie.

9.2. Wat zijn basisprincipes voor conflictbemiddeling?

9.3. Wanneer is een conflict tussen personen, en wanneer is het een groepsissue

9.4. Polarisering binnen groepen.

10. Natuurlijke 'flow' in groepen. Waarom lijkt het alsof we in cirkeltjes draaien?

10.1. Waarom kan het niet altijd goed gaan?

10.2. Verschillende fasen in groepen, wat hebben groepen nodig in welke fase?

11. Soms lijk ik meer persoonlijke mentor van mijn groepsleden.

11.1. Welke leider ben ik op welk moment?