Opname, Overplaatsing, Ontslag in het ziekenhuis.

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Opname, Overplaatsing, Ontslag in het ziekenhuis. af Mind Map: Opname, Overplaatsing, Ontslag in het ziekenhuis.

1. Opname Bureau van een ziekenhuis hier komen alle opnames binnen.

1.1. Dit bureau schrijft alle zorgvragers in voor een opname. Verder informeert het de zorgvrager telefonisch of schriftelijk. En wordt en er verteld wat de plaats en tijdstip moet zijn op de dag van opname. Ook wordt er verteld wanneer er een wachtrij is.

2. Taken Verpleegkundige bij een opname gesprek.

2.1. Een verpleegkundige anamnese afnemen. Een zorgvrager observeren en onderzoeken. Een zorgvrager begeleiden en informatie geven over de opname. Wat heel belangrijk is zorgen voor een aparte ruimte om het gesprek in te houden en ruime tijd voor het gesprek te nemen.

3. Basis Parameters wat er wordt getest voor er een opname, Acute opname, Of bijzondere opname plaatsvindt.

3.1. De bloeddruk, lichaamstemperatuur, hartfrequentie. lichaamsgewicht, ademhalingsfrequentie, en saturatiemeting.

3.2. Zorg bij een opname altijd voor een vast contact persoon. Stel ook de vraag aan een zorgvrager of deze angstig is voor de opname.

4. Rapportage die gedaan wordt voor cliënten binnen het ziekenhuis gebeurd in het EPD Elektronisch patiënten dossier.

5. Verschillende soorten opnamen binnen het ziekenhuis.

5.1. Spoedopname dit zijn zorgvragers met bijvoorbeeld hartklachten, een acute buikaandoening, of neurologische uitval verschijnselen.

5.2. het kan ook een herhaalde opname zijn. Hiermee wordt bedoeld dat zorgvragers meermaals moeten worden opgenomen met dezelfde indicatie.

5.3. Bijzondere opnames Hieronder vallen :

5.3.1. Opname van een zorgvrager met een verhoogd besmettingsgevaar

5.3.1.1. Opname van een zorgvrager met een verstandelijke beperking

5.3.1.1.1. Opname van een zorgvrager uit een psychiatrische instelling