Традиційне навчання

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Традиційне навчання af Mind Map: Традиційне навчання

1. Ознаки

1.1. навчальні книги використовуються, в оснонрсу, для доашнього завдання

1.2. вчитель керує роботою учнів та прйимає рішення про переведення в наступний клас

1.3. основною одиницею навчання є урок

1.4. урок присвячений одному навчальному предмету

1.5. діти повинні приходити в школу в одну і ту саму пору року і в заздалегіть визначення години дня

1.6. учні приблизно одного віку та рівня підготовки складають кллас, який зберігає в основному постійний склад на весь період шкільного навчання

2. Історія

2.1. Ян Амос Коменський (автор "Великої Дидактини")

3. Особливості

3.1. застосування знань на практиці в різноманітних видах

3.2. учні свідомо засвоюють пропонований обсяг знань та відтворюють на рівні глибоко розуміння

3.3. використовуння ілюстративного матеріалу для пояснення матеріалу