Học Viện Golf Group

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Học Viện Golf Group af Mind Map: Học Viện Golf Group

1. Huấn luyện viên

1.1. HLV Quốc Tế

1.2. HLV Việt Nam

2. Khóa học Golf

2.1. Khóa học cá nhân

2.2. Khóa học theo nhóm

2.3. Khóa học theo tuổi

2.4. Khóa tăng cường thể lực

2.5. Khóa học chia theo chi phí...

3. Page thông tin

3.1. Giới thiệu

3.2. Đối tác

3.3. Liên hệ

3.4. Danh sách trung tâm

3.5. Chính sách

3.6. Album ảnh

3.7. Video

3.8. Câu hỏi thường gặp

3.9. Sân Golf 3D

3.10. Review học viện

4. Post bài viết

4.1. Kiến thức

4.1.1. Thuật ngữ Golf

4.1.2. Kỹ thuật Golf

4.1.3. Luật Golf

4.2. Tin tức sự kiện

4.2.1. Hoạt động

4.2.2. Khuyến mãi

4.2.3. Tuyển dụng

5. Dịch vụ

5.1. Tổ chức Event

5.2. Cho thuê gậy cũ

5.3. Đào tạo cho doanh nghiệp

5.4. Đào tạo tại trường đại học