personlig hjælp

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
personlig hjælp af Mind Map: personlig hjælp

1. rehabiliterende tilgang og forløb

1.1. tager vi hensyn til borgernes helbred

1.2. udvikler, styrke eller bevare borgerens ressourcer

2. kommuniker med borger

2.1. respek til hans værdiger, normer

2.2. anerkendendekommunikation

2.3. kropssprog

2.4. giraf sprog

2.5. venlig og tålmodig

2.6. husk 3P

3. yde omsorg

3.1. professionel omsorg

3.1.1. ægte interesseer og tillid

4. tager hensyn borgerens blufærdighed og grænse

4.1. være opmærksom på vores egne følelser omkring hans/hendes blufærdighed

4.2. observerer tegn på, at borgerens blufærdighed er krænket fx; rødmen, kigge ned eller væk

4.3. ikke blotte borgeren mere end højt nødvendigt

4.4. acceptebel forskellig situationer

5. vedrørende hygiejne borgere

5.1. brug værnemidler

5.2. håndhygiejne

5.3. rent til urent

5.4. brug uniform