Trinmål for musik efter 2. klasse

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Trinmål for musik efter 2. klasse af Mind Map: Trinmål for musik efter 2. klasse

1. musikals udøvelse

1.1. træne pulsfornemmelse

1.2. deltage opmærksomt

1.3. synge danske sange med god intonation

1.4. fremsige rim og remser

1.5. synge efter anvisninger (tempo, toneleje og udtryk)

1.6. spille på instrumenter til leg og i sammenspil

1.7. deltage i sang- og bevægelseslege

2. musikals skaben

2.1. bruge krop, stemme og andet til musikals udfoldelse

2.2. skabe lydillustrationer

2.3. improvisere over grundpuls

2.4. skabe rim, remser og sange

3. musikforståelse

3.1. lytte opmærksomt til musik

3.2. udtrykke musik i ord, billeder, bevægelse, leg og drama

3.3. kunne bedømme toner (bevægelse samt skelne mellem dybe og lyse toner)

3.4. kende forskel på puls og rytme

3.5. høre forskel på dur og mol

3.6. anvende notation

3.7. gendkende instumenters klange

3.8. forstå at der er forskellige musikgenrer

3.9. forstå at musik bruges i mange sammenhænge