COMMUNICATE IN DE KLAS

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
COMMUNICATE IN DE KLAS af Mind Map: COMMUNICATE IN DE KLAS

1. OBSERVATIE IN OV2-type2 -

1.1. WEINIG LESINHOUDEN

1.1.1. VERVELING

1.1.1.1. WACHTEN OP DE BEL ..

1.1.2. NIET UITDAGEND

1.1.2.1. TE MAKKELIJK?

1.2. 2 LEERLINGEN

1.2.1. WEINIG INTERACTIE

1.3. GEEN INTONATIE LEERKRACHT

1.3.1. MOEILIJK OM GEBOEID TE BLIJVEN

1.4. RELATIE LEERLINGEN

1.4.1. WONEN SAMEN IN INTERNAAT

2. Negatieve effecten

2.1. DRUKTE

2.2. CHAOS

2.3. ONRUST

2.4. GEBREKKIGE LESVOORBEREIDING

2.5. AFLEIDING

2.6. SLECHTE AKOESTIEK KLASLOKAAL

2.7. CONTEXT LEERLINGEN

2.7.1. THUISSITUATIE LEERLINGEN

2.7.1.1. LEERLINGEN NEMEN PIJN/VERDRIET..MEE NAAR DE LES

2.8. BENDEVORMING-KLIEKJES

2.8.1. RUZIES TUSSEN LEERLINGEN ONDERLING

2.9. UITDAGENDE KLEDIJ

2.9.1. MUZIEK/SEKTE/GELOOF/SEXY/CHIQUE..

2.10. JIJ-BOODSCHAPPEN

2.10.1. JIJ WERKT OP MIJN ZENUWEN

2.10.1.1. (IK VIND HET NIET LEUK DAT JE OVER MIJ HEEN PRAAT!)

2.11. GEEN VERTROUWENSRELATIE MET LEERLINGEN

2.11.1. LEERKRACHT KENT LEERLINGEN NIET

2.11.1.1. LEERLINGEN KENNEN LEERKRACHT NIET

2.11.1.1.1. ONZEKERHEID

2.12. MISVERSTANDEN OP HET NIVEAU VAN COMMUNICATIE

2.12.1. GAAT DE BOODSCHAP OVER DE INHOUD OF OVER DE RELATIEVERHOUDING?

2.13. OVERDRACHT-TEGENOVERDRACHT

2.13.1. LOKT DE LEERLING ONVERWERKTE GEBEURTENISSEN OP BIJ DE LEERKRACHT OF VISA VERSA ?

3. Positieve effecten

3.1. DUIDELIJKHEID

3.1.1. FORMULERINGEN

3.1.2. VERWACHTINGEN

3.1.3. AFSPRAKEN

3.1.4. CONSEQUENT GEDRAG

3.2. OPEN LICHAAMSHOUDING

3.2.1. OPEN BLIK-OOGCONTACT

3.2.2. RECHTE RUG-GEZAG UITSTRALEN-FIER-VERZORG

3.2.3. WARMTE UITSTRALEN

3.2.3.1. AUTHENTICITEIT

3.2.4. AANRAKINGEN

3.2.4.1. (REKENING HOUDEN MET INDIVIDU/niet iedereen wilt zomaar aangeraakt worden)

3.3. RUST UITSTRALEN

3.4. EENDUIDIGHEID

3.4.1. VASTE PLAATS VOOR VASTE ACTIVITEIT

3.5. GEBRUIK INTONATIE

3.5.1. DYNAMISCH

3.5.1.1. BEELDEND-EXPRESSIEF

3.5.2. STEMVOLUME

3.6. HARMONISCHE INRICHTING KLASLOKAAL

3.6.1. LICHT

3.6.2. ZUURSTOF

3.6.3. RUSTGEVENDE KLEUREN

3.6.4. OPSTELLING BUREAUS LEERLINGEN

3.7. MINDFULL LESGEVEN

3.7.1. IN HET HIER EN NU MET DE VOLLE AANDACHT

3.8. VERZORGD VOORKOMEN

3.9. CONGRUENTE BOODSCHAPPEN

3.9.1. VERBALE EN NON-VERBALE COMMUNICATIE KOMEN OVEREEN-VERTELLEN EENZELFDE BOODSCHAP

3.10. COHESIE IN DE GROEP

4. OBSERVATIE IN OV3-typeASS

4.1. KLASOPSTELLING

4.1.1. IN GROEP

4.1.1.1. BEVORDERT INTERACTIE

4.1.2. APART AAN BUREAU MET WAND

4.1.2.1. PRIKKELARM

4.1.2.2. RUST

4.2. GEMOEDSTOESTAND LEERKRACHT

4.2.1. GROOT EFFECT OP LEERLINGEN

4.3. RUST BEWAREN

4.4. STRUCTUUR IN DE LES VAN GROOT BELANG

4.5. VOORSPELBAARHEID

4.6. GELUIDSOVERLAST IN DE GANGEN

4.6.1. AFLEIDING

4.7. TE WARM LOKAAL

4.7.1. AFLEIDING/MINDERE CONCENTRATIE

4.8. REKENING HOUDEN MET ASS

4.8.1. GEEN PLOTSE VERANDERIINGEN

4.8.2. GEEN AANRAKINGEN

4.8.3. RESPECT VOOR MENSEN MET ASS

4.8.4. VASTHOUDEN AAN OPGESTELDE PLANNING -PLANMATIG WERKEN

4.8.4.1. BIEDT RUST EN DUIDELIJKHEID

4.9. STRUCTUUR

4.9.1. LESINDELING

4.9.1.1. INLEIDING-MIDDEN-SLOT

4.9.1.1.1. HOUDT DE LEERLINGEN OP DE HOOGTE VAN DE LESDOELSTELLINGEN

4.9.2. RITME

5. SINT GREGORIUS -SCHOOL VOOR BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS

5.1. VISIE

5.2. OMGANGSVORMEN

5.3. WAARDEN EN NORMEN BINNEN DE SCHOOL

5.4. KLIMAAT IN DE SCHOOL

6. MAATSCHAPPIJ-MACRO NIVEAU

6.1. WAARDEPATRONEN

6.2. VERWACHTINGEN

6.3. KIJK OP BUSO-ONDERWIJS

6.4. ......