kriminalitet

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
kriminalitet af Mind Map: kriminalitet

1. forklaringer

1.1. teorier

1.1.1. anomiteori

1.1.1.1. bryder normer for at få samme goder som andre

1.1.2. Stemplingsteori

1.1.2.1. protest kriminalitet

1.1.3. Sutherland

1.1.3.1. indlært adfærd

1.1.4. økologiske teorier

1.1.4.1. fysiske rammers påvirkning

1.1.4.2. general prævention

1.1.4.3. resocialisering

1.1.5. cohens teori

1.1.5.1. skolens forventninger og barnets adfærd (Middelklasse værdier)

1.1.5.1.1. syndebukkemotivet

1.2. rationalitet

1.2.1. hævn/repression

1.2.2. bounded rationalitet

1.2.3. beskyttelse af borgerne

2. årsager

2.1. social arv

2.2. hej yda

3. straf

3.1. retsfølelse

3.1.1. generel

3.1.1.1. overordnet følelse

3.1.2. informeret

3.1.2.1. grundlæggende informeret

3.1.3. konkret

3.1.3.1. oplysninger + diskussion

3.2. love

3.2.1. færdselsloven

3.2.2. straffeloven

3.2.2.1. overtrædelse

3.2.3. skatteloven

3.2.4. miljølovgivningen

3.2.5. arbejdsbeskyttelseslovgivningen

3.2.6. næringslovgivningen

4. hvem begår kriminalitet

4.1. tværsnits-undersøgelse

4.1.1. det giver et godt indblik i, hvem der begår kriminalitet. Dog ikke hvorfor og om de vil blive ved

4.2. longitudinal-undersøgelse

4.2.1. det giver et indblik i deres liv. Hvad der har påvirket dem, og hvad der udvikler dem