Middelalderen

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Middelalderen af Mind Map: Middelalderen

1. Kloster krønike

1.1. underholdning

1.1.1. viderefortælling af værdier / viden

2. landbrug

2.1. Den tunge plov

2.1.1. Den tunge plov

2.2. Tre deling

2.2.1. flere afgrøder

2.2.1.1. bedre udnyttelse af jorden

2.3. hesten som trækdyr

2.4. Selvejene bønder

2.4.1. Gav et svækket sikkerhednet

2.5. Fæstebønder

2.5.1. Størrere sikkerhedsnet ved evt. dårlig høst

3. Riddere

3.1. militære uddannelser

3.1.1. ingeniøre / arkitekter

3.1.2. sammen hold

3.1.2.1. sikkerheds net

3.2. våben

3.2.1. skjolde og spyd

3.2.1.1. kanoner -> Sverige

3.2.1.1.1. sø-krigsførelse

4. Samfund

4.1. Feudalismen

4.1.1. Samfundsstruktur

4.1.2. Udlejning af jord

4.2. Politik

4.2.1. enevælden blev indført

4.3. Politiske partier opstår

4.3.1. Gav socialt sammenhold

4.4. laug

4.5. urbanisering

4.6. Kirke-sammenhold

5. bogtrykker kunsten

5.1. Gutenberg

5.2. Det latinske sprog blev svækket

5.2.1. Gav udvikling indenfor uddannelse

6. Pesten (den sorte død)

6.1. Fald i indbyggertal

6.1.1. Økonomisk krise

7. Religion

7.1. Kirken

7.1.1. magthavere

7.2. fællesskab og tryghed

7.3. (Harald Blåtand (første døbte konge i Danmark)

7.4. Kristendommen er den dominereden trosretning

8. Land og by

8.1. større byer

8.2. lokal samfund

9. Naturvidenskab

9.1. verdensopfattelse

9.1.1. bedere kår

9.1.2. Geo-centrisk opfattelse på verdensbilledet

10. Renæssance

10.1. Naturvidenskab

10.1.1. paradigme skifte

10.1.1.1. Geo- og heliocentrisk verdensbillede

10.1.2. videnskabsmænd

10.1.2.1. Kopernikus

10.1.2.1.1. Starten på det heliocentriske verdensbillede

10.1.2.2. Tycho Brahe

10.1.2.2.1. Kortlægning af stjernerne

10.1.2.2.2. dansk

10.1.2.3. Kepler

10.1.2.3.1. Elipser rundt om solen

10.1.2.4. Bruno

10.1.2.4.1. uendlig mange solsystemer (jorden er ikke unik)

10.1.2.5. Galilei

10.1.2.5.1. Thygo tilhænger

10.1.2.5.2. Mælkevejen (mange stjerner)

10.1.2.5.3. loven om enerti

10.1.2.5.4. Jupiter (opdager 4 måner)

10.1.2.6. Newton

10.1.2.6.1. engelsk

10.1.2.6.2. "opdagede" tyndekraften

10.1.2.6.3. opdagere sammenhængen mellem sol, måne og tidevand

10.1.2.6.4. alt i rummet virker mekanisk

10.1.2.7. Decarthe

10.1.2.7.1. Mekanisk teori om planeternes bevægelse

10.1.2.8. Halley

10.1.2.8.1. opdager en komet i en bane rundt om solen

10.1.2.8.2. Pressede Newton til at udgive "Principia"

10.1.2.9. Foucalt

10.1.2.9.1. Kunne bevise jordens rotation ud fra Thycho Brahes teori

10.1.3. spredning af naturvidenskaben via bøger

10.2. Kirken

10.2.1. Reformation

10.2.1.1. Kamp om magten

10.2.2. Retfærdiggørelse af tro, alle skulle kunne læse biblen

10.3. Samfund

10.3.1. Den antikke kultur vender tilbage

10.3.1.1. lagt vægt på det enkelte menneske, dets fornuft og kreative evner

10.3.2. opdagelse af den arabiske verden

10.3.2.1. 10 talssystemmet

10.3.2.2. Nyt syn på verdenssamfundet

10.4. Opfindelser

10.4.1. Uret

10.4.2. bogtrykningen