МОДУЛЬ 1. Загальні питання методики навчання іноземних мов

OS
Olga S

Plan your website and create the next important tasks for get your project rolling

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
МОДУЛЬ 1. Загальні питання методики навчання іноземних мов af Mind Map: МОДУЛЬ 1. Загальні питання методики навчання іноземних мов

1. Семінар 1.Методика як теорія і практика навчання ІМ.

1.1. План 1. Методика - наука про навчання ІМ. Об'єкт та предмет дослідження методики викладання ІМ. 2. Методи дослідження в методиці навчання ІМ: а) основні методи дослідження; б) допоміжні методи дослідження. 3. Зв'язок методики навчання ІМ з іншими науками.

2. Тема 1-2. Методика як теорія і практика навчання іноземних мов

2.1. Методика - наука про навчання ІМ.

2.2. Об'єкт та предмет дослідження методики викладання ІМ.

2.3. Методи дослідження в методиці навчання ІМ: основні методи дослідження; допоміжні методи дослідження.

2.4. Зв'язок методики навчання ІМ з іншими науками.

3. Семінар 1 а. Зміст і цілі навчання ІМ у загальноосвітній школі. Еволюція методів навчання.

3.1. План 1. Цілі навчання: а) практична; б) освітня; в) розвиваюча; г) виховна; 2. Зміст навчання: а) структура; б) іншомовна комунікативна компетенція; в) компоненти 3. Принципи навчання: а) дидактичні; б) методичні; 4. Методи навчання. 5. Засоби навчання: а) вимоги до засобів навчання; б) класифікація засобів;в) навчально-методичний комплекс.

4. Модульна контрольна робота 1

4.1. короткі відповіді на запитання

4.2. тестування

4.3. складання фрагментів уроків

4.4. хараткристика різних типів вправ

4.5. написання есе

5. Самостійна робота

5.1. навчальний проект

5.2. реферат

5.3. усна доповідь

6. Тема 3. Цілі, зміст, принципи, методи, прийоми та засоби навчання іноземних мов.

6.1. Цілі навчання: а) практична; б) освітня; в) розвиваюча; г) виховна.

6.2. Зміст навчання: а) структура; б) іншомовна комунікативна компетенція; в) компоненти.

6.3. Принципи навчання: а) дидактичні; б) методичні. Методи навчання. Засоби навчання: а) вимоги до засобів навчання; б) класифікація засобів; в) навчально-методичний комплекс.