Модуль 3.Навчання іншомовної мовленнєвої діяльності

SB
sasha b

Plan your website and create the next important tasks for get your project rolling

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Модуль 3.Навчання іншомовної мовленнєвої діяльності af Mind Map: Модуль 3.Навчання іншомовної мовленнєвої діяльності

1. Тема 10. Формування вмінь читання і письма. Формування навичок техніки читання та письма.

1.1. Навчання читання. Суть та цілі навчання читання. Читання як компонент навчання ІМ. Формування техніки читання. Побудова задач для організації читання: а) вправи на формування навички техніки читання; б) етапи читання в класі; в) домашня робота з текстом. Навчання письма. Особливості писемного мовлення: а)складання слів; б) формування повідомлень. Вимоги до базового рівня володіння писемним мовленням. Роль психофізіологічного механізму. Навчання техніки письма. Етапи навчання письма: а) оволодіння графікою; б) засвоєння структурної моделі мовлення; в) оволодіння писемним мовленням як засобом спілкування. Письмо - як засіб навчання та контролю.

1.2. Семінари 8-9. Формування вмінь читання і письма.

1.2.1. 1. Навчання читання

1.2.2. 1.1. Суть та цілі навчання читання.

1.2.3. 1.2. Читання як компонент навчання ІМ.

1.2.4. 1.3. Формування техніки читання.

1.2.5. 1.4. Побудова задач для організації читання.

1.2.6. а) вправи на формування навички техніки

1.2.7. читання;

1.2.8. б) етапи читання в класі;

1.2.9. в) домашня робота з текстом.

1.2.10. 2. Навчання письма

1.2.11. 2.1. Особливості писемного мовлення

1.2.12. а) складання слів

1.2.13. б) формування повідомлень

1.2.14. 2.2. Вимоги до базового рівня володіння писемним мовленням.

1.2.15. 2.3. Роль психофізіологічного механізму.

1.2.16. 2.4.Навчання техніки письма.

1.2.17. 2.5. Етапи навчання письма:

1.2.18. а) оволодіння графікою;

1.2.19. б) засвоєння структурної моделі мовлення;

1.2.20. в) оволодіння писемним мовленням як засобом спілкування

1.2.21. 2.6. Письмо - як засіб навчання та контролю.

2. Тема 8-9. Формування вмінь говоріння.

2.1. Навчання монологічного мовлення. Суть і характеристика монологічного мовлення.Психологічна характеристика монологічного мовлення.Типи монологічних висловлювань.Вимоги щодо навичок та вмінь зв'язного висловлювання.Етапи навчання монологічного мовлення.Система вправ для навчання монологічного мовлення. Вправи 1.2 та З груп.Навчання діалогічного мовлення. Суть і характеристика ДМ. Структура діалогу. Труднощі оволодіння ДМ. Етапи навчання та система вправ для навчання ДМ.

2.2. Семінар 7. Розвиток усного мовлення

2.2.1. 1. Суть і характеристика монологічного мовлення.

2.2.2. 2. Психологічна характеристика монологічного мовлення.

2.2.3. 3. Типи монологічних висловлювань.

2.2.4. 4. Вимоги щодо навичок та вмінь зв'язного висловлювання.

2.2.5. 5. Етапи навчання монологічного мовлення.

2.2.6. 6. Система вправ для навчання монологічного мовлення. Вправи 1.2 та З груп.

2.2.7. 7. Суть і характеристика ДМ

3. Модульний контроль

3.1. тести

3.2. усні опитування

3.3. дискусії

3.4. бліц-вікторини

4. Тема 7. Формування умінь аудіювання.

4.1. Характеристика аудіювання як виду мовленнєвої діяльності та уміння. Визначальні риси аудіювання.Вимоги до базового рівня володіння аудіюванням.Психофізіологічні механізми аудіювання.Вимоги до текстів для навчання аудіюванню.Труднощі аудіювання іншомовного мовлення. Етапи навчання аудіювання. Система вправ до навчання аудіювання. Побудова задач.

4.2. Семіннар 6. Навчання аудіювання.

4.2.1. 1. Характеристика аудіювання як виду мовленнєвої діяльності та уміння.

4.2.2. 2. Визначальні риси аудіювання.

4.2.3. 3. Вимоги до базового рівня володіння аудіюванням.

4.2.4. 4. Психофізіологічні механізми аудіювання.

4.2.5. 5. Вимоги до текстів для навчання аудіюванню.

4.2.6. 6. Труднощі аудіювання іншомовного мовлення.

4.2.7. 7. Етапи навчання аудіювання.

4.2.8. 8. Система вправ до навчання аудіювання. Побудова задач.

5. Самостійна робота

5.1. презентації

5.2. реферати

5.3. проекти

5.4. есе

5.5. усні доповіді

6. Курсова робота

6.1. вибір теми

6.2. написання

6.3. прилюдний захист