Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
พละ af Mind Map: พละ

1. สุขภาพ

1.1. ความสมบูรณ์ทางจิตใจ

1.2. ไม่พิการ

1.3. ความไม่เจ็บป่วยทางกาย

2. สมรรถภาพร่างกาย

2.1. กล้ามเนื้อ

2.2. ปอด

2.2.1. 18-22 ครั้ง ปกติ

2.2.2. 8-12 ครั้ง นักกีฬา

2.3. หัวใจ

2.3.1. 60 ครั้งดีกว่า 90 ครั้งต่อนาที

2.3.2. 5 L/min

3. มิติคุณภาพชีวิต

3.1. 1.ร่างกาย - อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย (ปัจจัย 4 )

3.2. 2.ด้านอารมณ์ - การพักผ่อน ความนิยมชมชอบ

3.3. 3.ด้านสภาพแวดล้อม - มลภาวะ ความเป็นระเบียบ การศึกษา อาชีพ

3.4. 4.ด้านความคิด - คิดบวก,คิดลบ ความเข้าใจเกี่ยวกับโลก

3.5. 5.ด้านจิตใจ - คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ยกเว้นอบายมุข

4. การแบ่งชนิดของการออกกำลังกาย

4.1. 1.เมื่อร่างกายสร้างพลังงานโดยปราศจากออกซิเจน(Anaerobic Exercise)

4.1.1. 1.คาร์โบไฮเดรต

4.1.2. 2.เวลาเร็วๆสั้นๆ

4.1.3. 3.หายใจไม่ทัน

4.1.4. 4.ความหนักของงานสูง

4.1.5. 5.วิ่งสั้น ยกน้ำหนัก บาส ฟุตซอล อื่นๆ

4.2. 2.เมื่อร่างกายสร้างพลังงานโดยใจออกซิเจน(Aerobic Exercise)

4.2.1. 1.ไขมัน+คาร์โบไฮเดรต

4.2.2. 2.ช้าๆนานๆ

4.2.3. 3.ความหนักของงานต่ำ-กลาง

4.2.4. 4.หายใจทัน

4.2.5. 5.ไม่มีแรงกระแทก เช่น ว่ายน้ำ แรงกระแทกต่ำ เช่น การเดิน เต้นแอโรบิก ถ้าเดิน 1.5 เท่าของน้ำหนักตัว แต่ถ้าวิ่ง 3 เท่า ของน้ำหนักตัว

5. การวัดการออกกำลังกาย

5.1. Intensity ความหนักของงาน

5.1.1. 60-70% MHR

5.1.2. 220-อายุ

5.2. Duration เวลา

5.2.1. warm up 5-10 Min

5.2.2. Work out 15-20 Min

5.2.3. ช่วยลดชีพจร Cool down 5-10 Min

5.3. Frequency

5.3.1. 2-3 วัน/สัปดาห์

5.3.2. ระยะแรกควรทำแบบวันเว้นวัน

6. สาเหตุของความอ้วน

6.1. Intake<Expenditure

6.2. ในวัยเด็ก

6.2.1. เพิ่มเซลล์ไขมัน

6.2.2. ขนาด ปริมาณ

6.2.3. 9-13 ปี ขนาด

6.3. ในวัยโต

6.3.1. ขายขนาดของเซลล์ไขมัน

7. การควบคุมน้ำหนัก

7.1. 1.ควบคุมอาหาร

7.1.1. 1.1 ลดการกิน + กิจกรรมทางกายเท่าเดิม

7.1.2. 1.2 กินเท่าเดิม + เพิ่มกิจกรรมทางกาย

7.2. 2.การออกกำลังกาย Exercise

7.3. 3.ปรับพฤติกรรมให้เหมาะสม

8. กิจกรรมออกกำลังกายที่แนะนำ

8.1. 1.เดิน

8.2. 2.วิ่งเหยาะ

8.3. 3.เหยียดยืด

8.4. 4.ขี่จักรยานอยู่กับที่หรือเคลื่อนที่

8.5. 5.Aerobic แรงกระแทกต่ำ

8.6. 6.Aquaerobic ถ้าว่ายน้ำได้

9. สิ่งที่ต้องทำในการออกกำลังกาย

9.1. 1.ตรวยร่างกายบ่อยๆ

9.2. 2.หลักความค่อยเป็นค่อยไป

9.3. 3.เน้นความอดทน

9.4. 4.แรงกระแทกต่ำ

10. ความเชื่อต่างๆ

10.1. 1.ห้องซาวหน้า 30 min ช่วยลด น้ำหนักได้จริงไหม

10.2. 2.ไม่กินไขมันก็ไม่อ้วน

10.3. 3.เวลาออกกำลังกายใส่เสื้อแขนยาวขายาว

10.4. 4.ไปออกกำลังกายใส่ร้องเท้าอะไรก็ได้

10.5. 5.ออกกำลังกายทำให้ขาใหญ่ แขนใหญ่

10.6. 6.อยากจะเอาส่วนไหนออก ก็บริหารส่วนนั้น

10.7. 7.ผู้หญิงไม่ควรเล่นเวท เพราะกล้ามเนื้อจะใหญ่

10.8. 8.อยากลดความอ้วน ให้งดมื้อเย็น