Wat is een bedrijf H4: Doelen verwezenlijken

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Wat is een bedrijf H4: Doelen verwezenlijken af Mind Map: Wat is een bedrijf H4: Doelen verwezenlijken

1. Waarde toevoegen

1.1. Primaire proces

1.1.1. Ingaande logistiek

1.1.2. Operaties

1.1.3. Uitgaande logistiek

1.1.4. Marketing en verkoop

1.1.5. Service en dienstverlening

1.2. Ondersteunende activiteiten

1.2.1. Infrastructuur

1.2.2. Management van menselijk kapitaal

1.2.3. Technologieontwikkeling

1.2.4. Verwerving

2. Het vormen van een missie, visie, strategie

2.1. Missie

2.1.1. Visie

2.1.1.1. Strategie

3. Financiële doelstellingen

3.1. Winst

3.2. Omzet

3.2.1. Rentabiliteit

3.2.2. Solvabiliteit

3.2.3. Liquiditeit

4. Niet-financiële doelstellingen

4.1. Groei

4.2. Klanttevredenheid

4.3. Loyaliteit

4.4. Synergie

4.5. Marktaandeel

4.6. Naamsbekendheid

4.7. Kwaliteit producten