Mijn ideale school

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Mijn ideale school af Mind Map: Mijn ideale school

1. Algemeen onderwijs

1.1. Voortgezet onderwijs

1.2. VMBO

1.3. Passend Onderwijs

1.3.1. Ondersteuning Dyslexie, Dyscalculie en thuisproblematiek

1.3.1.1. Zorgteam met vaste gezichten

1.4. Overkoepelende samenwerking in de regio

1.4.1. Gebruik maken van elkaars diensten en expertise

1.5. Extra aandacht loopbaanbegeleiding

1.5.1. Zichtbaar maken dmv uitnodigen diverse beroepsprofessionals

1.6. Profilering op vorming dmv kunst, literatuur, film, toneel

1.7. Talenten programmering

2. VMBO/niveaus

2.1. Theoretische leerweg

2.1.1. Keuzestructuur zoals wettelijk vastgelegd. Bijvoorbeeld Ne- Wi-En-Arabisch-Spaans-Ma -Rekentoets-SectorWerkstuk

2.2. Gemengde leerweg

2.3. Kaderberoepsgerichte leerweg

2.4. Beroepsgerichte leerweg

3. Inrichting

3.1. Lokalen met airco

3.2. Ruime lichte kantine

3.3. Open werkruimtes  met computers

3.4. Lerarenruimte

3.5. Centrale collegezaal met audio visuele middelen

3.6. Buitenterrein met zitbankjes

3.7. Optimale voorzieningen ICT

3.8. Bibliotheek incl werkruimte

4. Organisatie

4.1. Bestuur

4.2. Schoolleiding: Rector en teamleiders

4.3. Afdeling zorg

4.3.1. Breed zorgnetwerk / contacten  in de regio

4.4. Decanaat

4.5. Teams/Docenten

4.6. Medezeggenschapsraad

4.7. Vertrouwenspersoon

4.8. Leerlingenraad