Дидактика

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Дидактика af Mind Map: Дидактика

1. Основні категорії дидактики

1.1. Дидактичні

1.2. Навчання

1.3. Зміст навчання

1.4. Освіта

1.5. Самоосвіта

1.6. Учіння

1.7. Навчальна діяльність

1.8. Закономірності

1.9. Принципи навчання

1.10. Мета навчання

1.11. Навчальні задання

1.12. Методи навчання

1.13. Знання

1.14. Уміння

1.15. Навички в навчанні

1.16. Мотивація

1.17. Потреба

1.18. Інтерес

2. Дидактичні принципи дистанційного навчання

2.1. Цілісність

2.2. Фундаментальність

2.3. Культурозваженість

2.4. Гуманітаризація та гуманізація навчання

2.5. Безперервність освіти

2.6. Діяльнісний підхід

2.7. Принцип науковості навчання

2.8. Принцип вільного вибору здобутої інформації

2.9. Принцип систематичності і послідовності

2.10. Принцип доступності

2.11. Принцип пріоритету діяльнісних та понятійних критеріїв оцінки

2.12. Принцип інтерактивності

3. Засоби навчання

3.1. Навчальні книги (тверді копії на паперових носіях і електронний варіант підручників, навчально-методичних посібників, довідників і т.д.);

3.2. Мережні навчально-методичні посібники;

3.3. Комп'ютерні навчальні системи в звичайному і мультимедійному варіантах;

3.4. Аудіо навчально-інформаційні матеріали;

3.5. Відео навчально-інформаційні матеріали;

3.6. Лабораторні дистанційні практикуми;

3.7. Тренажери з вилученим доступом;

3.8. Бази даних і знань з вилученим доступом;

3.9. Електронні бібліотеки з вилученим доступом;

3.10. Засоби навчання на основі експертних навчальних систем ;

3.11. Засоби навчання на основі геоінформаційних систем (ГІС);

3.12. Засоби навчання на основі віртуальної реальності (ВР)

4. Принципи дидактики

4.1. Принцип спрямування навчання

4.2. Принцип науковості навчання

4.3. Принцип систематичності і послідовності

4.4. Принцип наочності

5. Структура теорії навчання

5.1. Цілі навчання

5.2. Його основні завдання

5.3. Процес навчання і його основні види

5.4. Зміст освіти

5.5. Принципи і закономірності навчання

5.6. Методи навчання

5.7. Форми організації навчання

5.8. Контроль і оцінку результатів навчання

6. Методи дистанційного навчання

6.1. інформаційно-рецептивний,

6.2. репродуктивний,

6.3. проблемне виклад,

6.4. евристичний

6.5. дослідницький