Genreundervisning

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Genreundervisning af Mind Map: Genreundervisning

1. Tale som handling

1.1. Vores tekster er 'talehandlinger'. Vi handler med sproget, når vi ytrer os

1.2. Tekster

1.2.1. Tekster er domineret af forskellige fremstillingsformer

1.2.2. Konstruktion/dekonstruktion

1.2.3. Systemisk/funktionelle lingvistik

1.2.3.1. Indhold

1.2.3.1.1. Dyr med fire ben osv.

1.2.3.2. Form

1.2.3.2.1. "h-e-s-t"

1.2.3.3. Kontekst

1.2.3.3.1. Kulturkontekst - herunder genre. Overordnet.

1.2.3.3.2. Situationskontekst

2. Genrer

2.1. De former vi kommunikerer igennem

2.2. Tekster i forskellige genrer har særlige genreskemaer (makroplan)

2.2.1. Her kan vi udnytte særlige sproglige træk (mikroplan)

2.3. Genreinddelinger (ellers)

2.3.1. Fiktion og non-fiktion

2.3.1.1. Epik

2.3.1.2. lyrik

2.3.1.3. drama

2.3.2. Underholdende og vidensformidlende tekster

2.3.3. Efter medie: film, bog, nettekst (multimodal)

2.3.4. Sådan kan man konstruere sine egne genretræer

2.3.5. Bakhtin

2.3.5.1. Primære/sekundære genrer

2.3.5.1.1. Hverdagsdialog/"behandlede" tekster

2.3.5.2. Hverdagsgenrer eller primære genrer

2.3.5.3. De litterære genrer

2.3.5.3.1. opsuger og bearbejder de primære genrer

2.3.6. Mette Kirk Mailand: Den vigtigste inddeling er faktagenrer overfor fiktionsgenrer.

2.3.6.1. side 54 i Genreskrivning i skolen

2.4. Crossover-begrebet

2.4.1. Grænserne mellem genrerne er blevet udhvisket, da vi i dag har større muligheder for selv at producere (og udgive) tekster

2.4.2. Spørg ikke om, hvilken genre en tekst tilhører, men i hvilke den deltager

3. Genrepædagogisk metode

3.1. Teaching/learning cycle

4. Model, RABO

4.1. Mindmap eller anden metode til at finde genretypiske træk.

4.2. Modeltekster tro mod genren gennemgås

4.3. Genretræk og karakteristika

4.4. Førskrivning - F.eks. ved at undersøge aviser, nettet osv.

4.5. Fælles tekstkontruktion på Smart Board

4.6. Selvstændig tekstkonstruktion: Science fiction noveller med udgangspunkt i selvvalgt problemstilling

5. Tre inddelinger til tekstanalyse

5.1. Modalitet

5.2. Metafor

5.3. Deixis

5.3.1. De forhold uden for teksten, som teksten peger på (beslægtet med kontekst)

6. Procesorienteret litteraturpædagogik i perspektiv

6.1. Forfatterorienteret/kontekstorienteret

6.1.1. Biografisme

6.1.2. Feminisme

6.1.3. Symbolisme/psykoanalyse

6.1.4. Samfundskritik

6.2. Værkorienteret

6.2.1. Nykritikken

6.2.2. Strukturalisme

6.2.3. Fænomenologien (Thomas I. Hansen)

6.2.4. Receptionsæstetikken

6.3. Læserorienteret

6.3.1. Receptionsæstetikken

6.3.2. Reader-respons teorier

6.3.3. Fæmomenologien (Thomas I. Hansen)

6.4. Thomas Illum Hansen: "et konstruktivt samspil mellem den værkorienterede undervisning er litteraturundervisningens største udfordring" s. 16.