หน้าที่พลเมือง

Track and organize your meetings within your company

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
หน้าที่พลเมือง af Mind Map: หน้าที่พลเมือง

1. นักเรียนคิดว่าวิธีการใดที่จะสามารถแก้ไขปัญหาข้าราชการทุจริตได้ดีที่สุด

1.1. ปลูกจิตสำนึกแก่ข้าราชการให้ไม่ทุจริต เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และให้ตั้งกฎหมายเอาผิดกับคนที่ทุจริตอย่างจริงจัง

2. ถ้าเกิดความขัดแย้งระหว่างบริษัทสองแห่งในการแย่งชิงทรัพยากรชนิดหนึ่ง เพื่อนำมาใช้ในการผลิตสินค้า และทั้งสองบริษัทได้เลือกให้นักเรียนเป็นฝ่ายที่สามในการเข้ามาช่วยเจรจาแก้ปัญหาความขัดแย้ง 1.นักเรียนจะเลือกใช้วิธีใดในการแก้ปัญหา 2.เพราะอะไร 3.นักเรียนจะต้องมีวินัยในการแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างไร

2.1. เหตุผล

2.1.1. เพื่อไม่ให้เกิดความขับข้องใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ถ้าเกิดไม่ทำให้ทั้งสองฝ่ายเกิดความเท่าเทียม อาจทำให้ทั้งสองบริษัทเกิดความขัดแย้งรุนแรงขึ้นภายหลัง

2.2. วิธีการแก้ไขปัญหา

2.2.1. วิธีการเจรจา คือ เจรจาตกลงกันดีๆในเมื่อต้องการทรัพยากรชนิดเดียวกัน ก็ให้ตกลงโดยมีข้อบังคับตกลงร่วมกันเช่นอาจจะแบ่งทรัพยากรกันคนละครึ่งๆ แบ่งกันคนละส่วน

2.3. วินัยในการแก้ไขปัญหา

2.3.1. การมีวินัยในเรื่อของความอดทนในการเป็นฝ่ายที่สามในการเจรจาต่อรองคือมีความยับยั้งอารมณ์ของตนไว้ และอดทนต่ออารมณ์ของทั้งสองฝ่าย และพยายามรักษาความเป็ฯกลางของตนไว้อย่าโอนเอนหรือเข้าข้างฝ่ายใด