Sociale Veiligheid

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Sociale Veiligheid af Mind Map: Sociale Veiligheid

1. Onderwerp: sociale veiligheid Onderdelen: • Beroep • Tijdstip • Leeftijd • Slachtofferschap • Omgeving • Reputatie • Maatregelen • Gevolgen Wat betekenen de onderdelen? • Beroep: Het beroep dat de ondervraagde bekleed • Tijdstip: Een moment op de dag • Leeftijd: Het aantal jaren dat iemand leeft • Slachtofferschap: Iemand die door een gebeurtenis nadeel of leed heeft ondervonden • Omgeving: Gebied in de buurt en groep mensen met wie omgegaan wordt • Reputatie: Hoe er door anderen over iets of iemand wordt gedacht door eerdere ervaringen • Maatregelen: Handelingen die worden ondernomen om de veiligheid te verbeteren • Gevolgen: Bepaalde processen die uit een voorafgegane actie voortkomen Kenmerken (meetbaar maken) • Beroep: Contract bij een bedrijf of onderneming • Tijdstip: Hoeveelheid zonlicht, tijd die de klok aangeeft • Leeftijd: Geboortejaar op iemands identiteitsbewijs • Slachtofferschap: Politieregistraties en ziekenhuisopnames • Omgeving: Mate van drukte, gezelschap, verlichting, infrastructuur en de ligging van de locatie • Reputatie: Bekendheid door eerdere gebeurtenissen in de media • Maatregelen: Veranderingen in veiligheidsprocedures over de tijd • Gevolgen: Samenhang van reputatie, maatregelen en optreden hulpdiensten

2. Verwerken van de meetresultaten om een beeld te krijgen van de sociale veiligheid in winkelpassage de Hoofdpoort

3. Schriftelijke opzet van een onderzoek naar de socialveiligheid

4. Enquete's afnemen in winkelpassage de Hoofdpoort

5. Tijdstip

6. Leeftijd

7. Slachtofferschap

8. Omgeving

9. Reputatie

10. Beroep/ Ervaring

11. Wegblijven klanten

12. Reputatie verslechtert

13. Aantrekken slecht publiek

14. Meer politie

15. Winkels sluiten

16. Gevolgen

17. Beïnvloeders van sociale veiligheid

18. Sociale Veiligheid in winkelpassage de Hoofdpoort te Kaatsheuvel