Tempo van de maatschappij

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Tempo van de maatschappij af Mind Map: Tempo van de maatschappij

1. Werksituatie:

1.1. Beschutte werkplaats: interview + eigen ervaring

1.2. Personeel (werkdruk)

2. Paulo Freire

2.1. Tempo wordt bepaald door onderdrukkers: tegen de stroom in?!

3. Derden/betrokken partijen

3.1. Ouders van... zorg opnemen vs overlaten (mantelzorg)

4. Inclusie/participatie

5. Media: Beeldvorming?

6. Getuigenissen

6.1. Straatbeeld

6.2. Interviews

7. Actuele kritische opinie

7.1. vanuit het wetenschappelijke

7.2. vanuit de filosofie