סביבה לימודית מתוקשבת

מפת חשיבה

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
סביבה לימודית מתוקשבת von Mind Map: סביבה לימודית מתוקשבת

1. מתייחסת לכל תלמיד בנפרד

2. חוסר תקשורת בין התלמיד למרצה

3. נוחות בשעות הלמידה

4. כשלים טכניים