Belang van loopbaanleren

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Belang van loopbaanleren von Mind Map: Belang van  loopbaanleren

1. Vroegtijdig schoolverlaters

2. Motivatie

3. Beroepskeuzerijpheid

4. Bewustwordingstadia

5. Zelfsturing

6. Loopbaancompetenties

7. Flexibilisering arbeidshouding

8. doordachte studiekeuzes

9. kostenbesparing

10. draagvlak schoolleiding