Stvaralaštvo Miroslava Krleže

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Stvaralaštvo Miroslava Krleže von Mind Map: Stvaralaštvo Miroslava Krleže

1. uz drame Krleža je napisao još

1.1. 11 proznih tekstova s istom tematikom

2. spoj

2.1. glazbe

2.2. riječi

2.3. zvuka

2.4. pokreta

2.5. svjetla

2.6. scenskih efekata

3. temelju scenske monumentalnosti (na sceni brodovi, katedrale, sajmovi...)

4. Golgota

5. duhovita i kratka pripovijetka, drama ili novela

6. 4 faze

6.1. prva faza

6.1.1. Drame

6.1.1.1. Knjiga Legende

6.1.1.1.1. Maskerata

6.1.1.2. Vidljiv utjecaj:

6.1.1.2.1. SIMBOLIZMA

6.2. druga faza

6.2.1. Vidljiv prijelaz s:

6.2.1.1. EKSPRESIONIZMA

6.2.1.1.1. na

6.2.1.2. Vidljivo u halucinacijama, snovima, mitovima...

6.2.2. Drame:

6.2.2.1. U logoru

6.2.2.1.1. Vučjak

6.3. treća faza

6.3.1. vratio se na ,,staru" dramaturgiju ali i dalje piše svojom inačicom

6.3.1.1. GLEMBAJEVI

6.3.1.1.1. Ibsenova dramatika

6.3.1.2. U agoniji

6.3.1.3. Leda

6.3.2. opisuje društveni i psihološki dramski realizam

6.4. četvrta faza

6.4.1. Pokušaj dramaturške sinteze

6.4.2. Aretej

6.4.2.1. Put u raj

6.4.2.1.1. fantazije

7. Krležine kvantitativne drame

7.1. dovodi do unutrašnjih razdora i sumnji

7.2. sukob subjektivnog i objektivnog

7.3. Sukob Boga i čovjeka

7.4. sukob svjetla i tame

7.5. ditiramb o čovjekovoj pobjedi nad nazadovanjem

7.6. predstavlja optimizam pesimizamu

7.7. gradi scenu na :

7.7.1. temelju vanjskog, odnosno vizualnog efekta

7.7.2. temelju ,,razbijanja" prostora i vremena

8. TOTALNI TEATAR

9. EKSPRESIONISTIČKA LIRIKA KRLEŽE

9.1. Četiri pjesničke zbirke

9.1.1. Pjesme I.

9.1.2. Pjesme II.

9.1.3. Pjesme III.

9.1.4. Lirika

9.2. 1918. i 1919. godina

9.3. većinu pjesama čini ratna lirika

9.3.1. opisuje situaciju u pozadini rata

9.4. neke pjesme:

9.4.1. Khevenhiller

9.4.2. V megli

10. STISLKA OBILJEŽJA

10.1. naturalistički opisi ratnih stradanja

10.1.1. miješanje realističkih i fantastičnih elemenata

10.2. ekspresionistička simbolika

10.2.1. vizualnost

10.2.2. simultanost

10.2.3. grotesknost

10.2.3.1. prikazivanje ljudi kao nakaza

10.2.3.2. ili

10.3. realističko pripovijedanje

10.4. masovne scene oslikane u ekspresionističkom stilu

11. POEZIJA

11.1. Pan, Tri simfonije

11.1.1. lirika s impresionističkim i simbolističkim obilježjima

11.2. Pjesme I., Pjesme II., Pjesme III., Lirika

11.2.1. kajkavski dijalekt

11.2.2. ratna lirika

11.3. Knjiga pjesama, Knjiga lirike, Pjesme u tmini

11.3.1. socijalna kritika međuratne stvarnosti

11.4. Balade Petrice Kerempuha

11.4.1. tematika zbirke

11.4.1.1. stradanje kmeta

12. RATNA NOVELISTIKA

12.1. Hrvatski Bog Mars

13. DRAME

13.1. Krleža se u ovim dramama bavi:

13.1.1. općeljudskim pitanjima

13.1.2. glavni likovi su likovi iz legendi

13.1.3. scenska radnja ,,kvantitativna"

13.1.4. simbolički i lirski intonirane

13.2. ekspresionistička obilježja

13.3. RATNI CIKLUS (između 1918. i 1923.)

13.3.1. Galacija (ili U logoru)

13.3.2. Vučjak

13.3.3. u njima prevladava:

13.3.3.1. scenski realizam

13.3.3.2. pojavljuju se ekspresionistička obilježja

13.3.3.2.1. san, vizije, kvantitativne scene

13.3.3.3. javlja se

13.3.3.3.1. KVALITATIVNA DRAMA

13.4. CIKLUS LEGENDI (do 1919. godine)

13.4.1. Legenda

13.4.2. Maskerata

13.4.3. Kristofor Kolumbo

13.4.4. Michelangelo Buonarroti

13.4.4.1. Kraljevo

13.4.5. Adam i Eva

13.4.5.1. naknadno dodana u ovaj ciklus

13.5. PSIHOLOŠKA FAZA (između 1928. i 1930. godine)

13.5.1. Gospoda Glembajevi

13.5.2. U agoniji

13.5.3. Leda

13.5.4. Aretej

13.5.4.1. Krležina posljednja drama

14. ROMANI

14.1. Tri kavalira gospođice Melanije, Vražji otok

14.1.1. Pisani tehnikom linearne naracije

14.2. POVRATAK FILIPA LATINOVICZA

14.2.1. Prvi moderni hrvatski roman

14.2.2. Krležina želi tematizirati europske intelektualne ideje

14.2.3. vidljiv utjecaj Prousta