Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
SIMI B2 von Mind Map: SIMI B2

1. Magyar nyelvi áttekintés

1.1. Szófajok

1.1.1. Főnév

1.1.2. Melléknév

1.1.3. Ige

1.1.4. Számnév

1.1.4.1. Tőszámnév

1.1.4.2. Sorszámnév

1.1.4.3. Törtszámnév

1.1.5. Igenév

1.1.5.1. Folyamatos

1.1.5.2. Befejezett

1.2. Összetett mondat

1.2.1. Célhatározói alárendelő

1.3. Feltételes mondatok

1.4. Műveltető mondatok

1.5. Szenvedő mondatok

1.6. Kérdő mondat

1.6.1. Eldöntendő

1.6.2. Kiegészítendő

2. Szükség

3. Beágyazott kérdések

4. Függő beszéd

4.1. Idézet

4.2. Jelentés

5. "Igekötős" igék

6. Visszatérő fordulatok

6.1. Én is - én sem

6.2. Azt hiszem, megteszeem - azt hiszem, nem teszem meg

6.3. Azt szeretném, hogy megtégy valamit

6.4. Mindent csinál, csak éppen nem...

6.5. Legfőbb ideje, hogy...

6.6. Kedvem szottanyt...

6.7. Jobban tennéd, ha...

6.8. Még akkor is, ha...

6.9. Mi van akkor, ha...

6.10. Bárki, bármikor...

7. Minden, mindegyik

8. Műveltető mondat

8.1. Rendhagyó igék alakjai

8.2. 1. forma

8.3. 2-3. forma

9. Passzív mondat

10. Előnyben részesítés

11. Kívánság

12. Feltételes mondatok

13. OLVASÁS

13.1. Értelmezés

13.2. Szókincsbővés

13.3. Fordítás

14. Birtoklás

15. Prepozíciók

16. Összehasonlítás

16.1. Melléknevek

16.1.1. Fokozás

16.1.2. Sorrend

17. Utókérdés

18. Módbeli segédigék

19. Kérdés - válasz

19.1. Kérdés

19.1.1. Eldöntendő

19.1.2. Kiegészítendő

19.1.3. Kérdőszavak

19.2. Válasz

19.2.1. Hosszú

19.2.2. Rövid

20. There is / there are

21. Igeidők, szerkezetek

21.1. 12

21.1.1. Egyszerű jelen

21.1.2. Egyszerű múlt

21.1.3. Egyszerű jövő

21.1.4. Folyamatos jelen

21.1.5. Folyamatos múlt

21.1.6. Folyamatos jövő

21.1.7. Befejezett jelen

21.1.8. Befejezett múlt

21.1.9. Befejezett jövő

21.1.10. Befejezett (folyamatos) jelen

21.1.11. Befejezett (folyamatos) múlt

21.1.12. Befejezett (folyamatos) jövő

21.2. 2

21.2.1. Régebben szoktam...

21.2.2. Szándékozom...

22. Számok

22.1. Dátum

22.2. Idő

22.3. Lakcím

22.4. Mennyiség

22.4.1. Megszámlálható főnevek

22.4.2. Megszámlálhatatlan főnevek