Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Bálint, angol von Mind Map: Bálint, angol

1. Így néz ki a németben

1.1. Personalpronomen und ihre Fälle

1.1.1. Nominativ

1.1.2. Akkusativ

1.1.3. Dativ

1.2. Possessiv Pronomen

1.2.1. mein

1.2.2. das menige

1.3. Singular, Plural

1.3.1. -e -er -ä+er ...

2. Magyar nyelvi egyeztetések

2.1. Személyes névmások és eseteik

2.1.1. alany

2.1.2. tárgy

2.1.3. részes

2.2. Birtokos névmás

2.2.1. az én ...-m

2.2.2. az enyém

2.3. Főnevek egyes és többes száma

2.3.1. +k

3. Így néz ki az angolban

3.1. Personal pronouns and their cases

3.1.1. Nominative case

3.1.2. Accusative case

3.1.3. Dative case

3.2. Possessive Pronouns

3.2.1. my

3.2.2. mine

3.3. Singular, Plural

3.3.1. -s (irregular)