โครงสร้างระบบทางเดินปัสสาวะ

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
โครงสร้างระบบทางเดินปัสสาวะ von Mind Map: โครงสร้างระบบทางเดินปัสสาวะ

1. ไต (kidney)

2. . ท่อไต (ureter)

3. . กระเพาะปัสสาวะ (bladder)