Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Identitet von Mind Map: Identitet

1. Hvad er identitet - Identitet er den man er og hvordan man bliver set. Mange ting kan påvirke din identitet såsom omgivelser, forældre, omverden, land du lever i og venner. Du kan altid ændre din identitet, det handler blot om at du tager nogle valg.

2. Personlig, social og kollektiv identitet - Personlig identitet er hvem du er og hvad du vil. Det er også hvordan du ser verden og hvordan du f.eks. stemmer til valg. Mange ting er med til at forme din personlige identitet lige fra indkøb til til livsstil - Social identitet er hvordan du opfører dig foran dine venner og andre personer, altså hvordan du vil have at andre mennesker ser dig. Din sociale identitet påvirkes også af hvilke mennesker du omgives af, et eksempel kan være hvis du kommer fra et barsk område hvor det er sejt at lave hærværk kan det påvirke dig fordi du gerne vil være en del af vennegruppen - Kollektiv identitet kan være alt det man i et land bliver set som f.eks. til en sportsbegivenhed kan andre lande måske godt se alle danskere som roligans.

3. Indre og ydre jeg - Din identitet udvikler sig hele livet og man kan lave den om hvis man ikke bryder sig om den man er ved at blive. Der findes både ydre identit og indre identitet. Ydre identitet: Ens ydre identit er nem at finde, det er. Du har nemlig cpr-nummer, pas og alle kan finde din adresse. Dog er det ikke sådan i alle lande nogle lande har nemlig ikke ligeså mange oplysninger som vi har i Danmark i nogle lande ved staten ikke engang hvornår du er født. Indre identitet: Indre identit kan være lidt svære at gennemskue, det er egentligt i bund og grund hvem du er, hvad du tænker og hvordan du handler. Dette kan man dog ændre ved at tage nogle andre valg. Din indre identitet påvirkes af dine omgivelser såsom venner, familie osv.

4. Uddannelsesniveau