Hvad bestemmer vælgeradfærden i Danmark i dag?

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Hvad bestemmer vælgeradfærden i Danmark i dag? von Mind Map: Hvad bestemmer vælgeradfærden i Danmark i dag?

1. Senmoderne samfund

1.1. Marginalvælgere

1.2. Individualisering, refleksivitet

2. Molins model

2.1. Interessefaktor

2.2. Opinionsfaktor

2.3. Personfaktor

2.4. Parlamentarisk faktor

2.5. Ydre faktorer

3. Minervamodellen

3.1. HV-skalaen er giver ikke det fulde billede af vælgeradfærden

4. Krisestyring

4.1. Ansvarlig eller vælgerorienteret kurs?

5. Værdipolitik

5.1. Medier er en vigtig 'promoter'