Matematiske figurer.

Her kommer meget om de forskellige figurer, som 6A kender og ved noget om

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Matematiske figurer. von Mind Map: Matematiske figurer.

1. Cirkler

2. Firkanter

2.1. Rektangel

2.2. Kvadrat

2.3. Parallellogram

2.4. Rhombe

3. Trekanter

3.1. Retvinket

3.2. Ligesidede

3.3. Ligebenet

4. Nyt punkt

5. Femkanter

5.1. Regulær 5-kant

5.2. Vinkelsum

5.3. Nyt punkt

6. Polygoner (n-kanter)

6.1. Vinkelsum

6.2. Diagoneler