Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Pensioencrisis von Mind Map: Pensioencrisis

1. Eerder aangedragen oplossingen, effectief?

2. Nieuwe crisis in 2012

2.1. http://www.z24.nl/z24geld/pensioen/artikel_145741.z24/_Pensioencrisis_in_2012_.html

3. Eerdere crises

4. Oplossingen

5. Zijn we over de crisis heen (geweest)?

6. Fouten / oorzaken

7. Hoofdvragen

7.1. Hoe kan het verholpen worden?

7.2. Wat is het toekomstbeeld mbt de pensioencrisis?

7.3. Zitten er structurele fouten in het huidige pensioenbeleid?