Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
VÝSTAVA von Mind Map: VÝSTAVA

1. NÁMĚT

1.1. téma výstavy

1.2. okruh návštěvníků

1.3. doba trvání výstavy

2. LIBRETO

2.1. data, časové mezníky

2.2. výstavní předměty

2.2.1. modely

2.2.2. plachty

2.2.3. portfolia?

2.2.4. CD s odevzdanými pracemi

2.2.5. virtuální realita

2.2.6. videa

2.2.7. fotografie

2.2.8. audio?

2.2.9. audioprůvodce?

2.3. výstavní fundus

2.3.1. panely

2.3.2. sokly / krabice na modely?/

2.3.3. lišty na zavěšení

2.3.4. promítačka

2.3.5. plátno / zeď?/

2.3.6. popř. monitor/ pc...

2.4. propagace výstavy

2.4.1. katalog

2.4.2. publikace

2.4.3. plakáty

2.4.4. letáky

2.4.5. pozvánky

2.5. harmonogram prací

2.5.1. dodání výstavních předmětů

2.5.2. odvoz výstavních předmětů

2.5.3. předběžný plán doprovodných akcí

2.5.3.1. přednášky

2.5.3.2. filmové projekce?

2.6. financování výstavy

3. KATALOG

4. SCÉNÁŘ

4.1. plánová část

4.1.1. rozkreslení umístění jednotlivých předmětů

4.1.2. nasvětlení výstavy

4.1.3. rozkreslení předmětů

4.2. textová část

4.3. obrazová část