Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Weesbeek von Mind Map: Weesbeek

1. Communicatie

1.1. Wekelijkse korte email

1.1.1. Gemeentes

1.1.2. RLD

1.1.3. Jan, Luc

1.1.4. Planningscel

1.2. Projectwebsite

1.2.1. Google Sites?

1.2.2. Zoho Projects?

1.3. Bestaande kanalen

1.3.1. Landschapskrant

1.3.2. Website RLD

1.3.3. Landschapsmail

1.3.4. Gemeentelijke infobladen

1.3.5. Lokale pers

2. Structuur

2.1. Dagelijks bestuur

2.1.1. Jan, Luc

2.1.2. ambtenaren 3 gem.

2.2. Politieke cel

2.2.1. Schepenen 3 gem.

2.2.2. Provincie

2.3. Planningscel

2.3.1. RLD

2.3.2. VLM

2.3.3. VMM

2.3.4. ANB

2.3.5. ARP

2.3.6. Administratie landbouw (ALV of Afd. Duurzame landbouw)

2.3.7. ARO

2.3.8. ALBON

2.4. Thematische werkgroepen

2.4.1. Bos

2.4.2. Natuur

2.4.3. Water

2.4.4. Landbouw

2.4.5. Grondenbank

2.4.6. Integraliteit?

3. Planning 2008

3.1. Inventariseren, inwerken

3.2. Inventarisatie actoren

3.3. Opzetten structuur

3.4. Start communicatie

3.5. Aftasten noden, wensen en mogelijkheden

3.6. Opstellen actieplan

3.7. Advies op eindvoorstel gewenste ruimtelijke structuur