Πρόταση Αξιοποίησης του διαδικτύου στο μάθημα - Επίπεδο Α1,-Α2 Παρουσίαση του εαυτού μας, Παρουσ...

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Πρόταση Αξιοποίησης του διαδικτύου στο μάθημα - Επίπεδο Α1,-Α2 Παρουσίαση του εαυτού μας, Παρουσίαση του τόπου μας (στο πλαίσιο προγράμματος e-twinning) por Mind Map: Πρόταση Αξιοποίησης του διαδικτύου στο μάθημα - Επίπεδο Α1,-Α2 Παρουσίαση του εαυτού μας,  Παρουσίαση του τόπου μας (στο πλαίσιο προγράμματος e-twinning)

1. Voki

1.1. Προφορική παρουσίαση επιλεγμένου χαρακτήρα μέσω avatar

2. Google maps

2.1. Περιήγηση στην πόλη μου. Οι μαθητές αναζητούν το δικό τους μονοπάτι ενδιαφέροντος. (διαφορετική θεματική ανά ομάδα)

3. Canva

3.1. Δημιουργία αφίσας τουριστικής προβολής (ανά ομάδα, 1 πολιτισμική, 1 lifestyle, 1 περιβαλλοντική)

4. Padlet

4.1. Συνεργατική γραφή - Ανάρτηση αποτελεσμάτων προηγούμενων φάσεων από τις ομάδες με εικόνες και συνδέσμους

5. TEST