TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT DHE KOMUNIKIMIT

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT DHE KOMUNIKIMIT por Mind Map: TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT DHE KOMUNIKIMIT

1. Kabell twisted pair

2. Workstation

3. [email protected]

4. Terminologjia dhe funksionimi i kompjuterit

4.1. Qarku elektronik i kompjuterit PROCESORI.Matet Hertz

4.2. Memoria

4.2.1. Qeliza

4.2.1.1. Adresa(numra)

5. TIK ne sherbim te njeriut

5.1. Fusha e edukimit

5.2. Fusha e mjekesise

5.3. Fushat e industrise

5.4. Fusha e multimedias

6. Rendesia e ruajtjes se informacionit

6.1. Byte

6.2. Kilobyte

6.3. Megabyte

6.4. Terabyte

6.5. Petabyte

7. Paisjet hyrese dhe dalese dhe ato te ruajtjes se informacionit.

7.1. ROM(e percaktuar ose e perhershme e vendos ti)

7.2. Paisjet hyrese e marin informacioni dhe e transportojne ate per zhvillimin e gjerave qe do te ndodhin ne kompjuter

7.3. RAM(nese ndodh dicka me kompjuterin fshihet)afatshkurter

7.4. Paisjet dalese ndihmojne ne zhvillimin e procesit.

8. Rjeti kompjuterik

8.1. NIC

8.2. Serveri

8.3. File server

8.4. Switch dhe HUB

9. Llojet e rrjeteve

9.1. PAN

9.2. LAN

9.3. MAN

9.4. WAN

9.5. Kliend server

9.6. Peer-to-peer

10. Ruajtja e te dhenave

10.1. Backup

10.2. Backup ne cloud

11. Topologjia e rrjeteve

11.1. BUS

11.2. STAR

11.3. TREE

11.4. RING

11.5. HIBRIDE

11.6. MESH

12. Kanalet e transmetimit

12.1. Fiber optike

12.2. Kabel coaxial

13. New Topic

14. Zgjidhja e problemeve kompjuterike.

15. New Topic

16. New Topic

17. New Topic

18. Geistesblitze

18.1. pershendetje