Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
IKT-rutinar por Mind Map: IKT-rutinar

1. Intranett

1.1. Bestille tilganger til IT-system

1.2. Bestille e-post gruppe

1.3. Bestille felles e-post (felles mailboks)

1.4. Bestillinger mobiltelefoni

1.5. Bestille oppstart med Office365

1.6. Bestille prosjektområde

2. IKTNH

2.1. Melde feil på IT-systemer og IT-løsninger

2.2. Bestille personleg IT-utstyr (PC, skjerm,docking, o.l)

2.3. Bestillinger fasttelefoni

2.4. Bestillinger print/kopi maskiner

2.5. Bestille tilbud på SING-nett til nye lokasjoenr

2.6. Bestille tilbud på trådløst nett

2.7. Bestille tilbud på nytt møterom

2.8. Generell brukarstøtte IKT

3. IT-leiar

3.1. Melde IT-behov som ikkje er dekka

3.2. Eskalere feil som er meldt til IKTNH

3.3. Motta rådgjeving på digitalisering og informasjonstrygleik

3.4. Søke finansiering IKT

3.5. Opplæring prosjektstyring

4. Systemansvarleg

4.1. Melde behov for systemopplæring

4.2. Melde feil ift. systemtilganger

4.3. Eskalere problemer til driftsleverandør

4.4. Brukarrettleiingar for IT-system

5. KF Kvalitet

5.1. Melde avvik på informasjonstrygleik

5.2. Melde avvik på personvern

6. Informasjonstrygleiksansvarleg

6.1. Opplæring GDPR

6.2. Verktøy GDPR

6.3. Inngå databehandleravtale