Građa računala

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Građa računala por Mind Map: Građa računala

1. Osnovna građa računala

1.1. U/I Uređaji

1.2. CPU

1.2.1. Aritmetičko-logička jedinica

1.2.2. Upravljačka jedinica

1.3. Sabirnice

1.3.1. Unutarnje

1.3.1.1. PCI

1.3.1.2. AGP

1.3.1.3. Matična ploča

1.3.2. Vanjske

1.3.2.1. USB

1.3.2.2. FireWire

1.4. U/I Sklopovi

1.4.1. Paralelni

1.4.2. Serijski

1.5. Memorija

1.5.1. RAM

1.5.2. ROM

2. U/I Uređaji

2.1. Ulazni

2.1.1. Svi uređaji koji omogućuju unos podataka ili programa iz okoline u računalo

2.1.1.1. Pr. Tipkovnica, Miš, Kontroler, Touchscreen ...

2.2. Izlazni

2.2.1. Pretvaraju podatke iz računala u oblik prihvatljiv okolini

2.2.1.1. Pr. Monitor, Pisač, Zvučnici ...

3. Uređaji za pohranu

3.1. Magnetski

3.1.1. Disketa

3.1.2. Tvrdi disk

3.1.3. Magnetska kartica

3.2. Optički

3.2.1. CD

3.2.2. DVD

3.3. Poluvodički

3.3.1. USB

3.3.2. Memorijske kartice