matemakiske kompetencer

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
matemakiske kompetencer por Mind Map: matemakiske kompetencer

1. problembehandlingskompetencen

1.1. løse matematiske problemer

1.2. formulere matematiske problemer

1.3. forstå sammenhængen mellem skolematematik og hverdagens matematik

2. mogelleringskompetencen

2.1. du skal kunne opstille en matematisk model der kan bruges i forbindelse med problemstillingen

2.2. du skal kunne udarbejde en matematisk løsning med brug af modellen

2.3. du skal kunne analysere fårstå og bruge matamatiske modeller samt udvikle modeller af virkekigheden

3. ræsonnementskompetencen

3.1. du skal kunne gennemføre ræsonnementer med præmisser,argumenter og konklusion

3.2. du skal kunne gennemføre et enkelt matematisk bevis

3.3. brug ræsonementer frem for påstande

4. kummunikationskompetencen

4.1. forstå matematiske kummunikation

4.2. udtrykke sig matematisk

4.3. fremlægge med præcion

5. hjelpemiddelkompetencen

5.1. have kendskab til/vide hvordan man bruger matematiske hjælpemidler

5.2. bruge relevante hjælpe midler på en hensigtsmæssig måde