Fiktive genrer

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Fiktive genrer por Mind Map: Fiktive genrer

1. Epik

1.1. Episk prosa

1.2. Episk digt

1.3. Roman

1.4. Novelle

2. Lyrik

2.1. Lyrisk digt

2.2. Lyrisk prosa

2.3. Anvendt lyrik

2.4. Moderne lyrik

3. Dramatik

3.1. Replikker og monologer

3.2. Tragedien

3.3. Komedien

3.4. Det naturalistiske teater

3.5. Film og tv

4. Blandingsgenrer

4.1. Kortprosa

4.2. Faktion

4.3. Dokumentargenren