Oversigt over modul 2: fiktive tekster

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Oversigt over modul 2: fiktive tekster por Mind Map: Oversigt over modul 2: fiktive tekster

1. Litterære metoder

1.1. Nykritisk metode

1.1.1. Teksten opfattes som selvstændig og selvgyldig

1.1.2. Tekstens form og indhold ses som funktionel enhed

1.2. Biografisk metode

1.2.1. Man ser teksten som en kilde til viden om forfatteren

1.2.2. Man benytter viden om forfatteren til analyse af teksten

1.2.3. Tekstens personer kan opfattes som repræsentanter for forfatteren

1.3. Ideologikritisk metode

1.3.1. Teksten ses som et spejl af den tid og de omstændigheder, den blev til under

1.3.2. Man benytter viden om den tid og de omstændigheder, teksten er blevet til under, til en analyse

1.3.3. En analyse vil pege på tekstens kritik af samfundets vilkår i den tid, teksten er blevet til under

1.4. Receptionsæstetisk metode

1.4.1. Tekstens betydning opstår i læserens møde med teksten

1.4.2. I analysen er der fokus på at udfylde de "tomme pladser"

1.5. Strukturalisme

1.5.1. Man benyttes diverse modeller til at undersøge tekstens struktur. Fx aktantmodellen

1.5.2. I en analyse vil der være fokus på at finde modsætninger i teksten

2. Litteratursamtaler - proces

2.1. Formidlingsmetoder/strategi

2.2. Tilrettelæggelse

2.3. Stilladsering

2.3.1. dialog/skabe fundament for samtale

2.3.1.1. metabevisthed

2.3.2. støtte læseproces

2.3.3. skriveøvelser

2.3.4. fokuspunkter

2.3.5. afgrænse adgange

2.3.6. taletid/talekort

2.3.7. rollespil

2.3.8. paneldebat

2.4. Cooperative learning

2.4.1. skiftende roller

2.4.2. høj elevaktivitet

2.4.3. samarbejdsformer

2.4.4. dialogisk litteraturfælleskab

2.4.5. aktiv lytning

2.5. Samtale i et litterært perspektiv

2.5.1. Identifikationsspørgsmål

2.5.2. refleksions-spørgsmål / ræsonnementsspørgsmål

2.5.3. observations- og hukommelsesspørgsmål

2.5.4. overføringsspørgsmål / aktualiseringsspørgsmål

2.5.5. spørgsmål giver mulighed for analyse af idé og formsprog på det niveau som eleverne befinder sig på.

2.6. Metode: 5 spørgsmål

2.6.1. 1. Læs teksten

2.6.2. 2. Find de fem ting, som du synes er vigtigst at få svar på, så du synes, du rigtig har forstået teksten.

2.6.3. 3. Formuler de fem ting som spørgsmål.

2.6.4. 4. Diskuter de forskellige foreslåede spørgsmål med holdet/klassen/gruppen. Specielt hvilke begrundelser der er for, at det er de vigtigste spørgsmål?

2.6.5. 5. Svar på spørgsmålene. Diskuter svarene.

3. Litterære perioder

3.1. Middelalder

3.2. Renæssancen

3.3. Barokken

3.4. Oplysningstiden

3.5. Romantikken

3.6. Det moderne gennembrud

3.7. Mellemkrigstiden

3.8. Krig og efterkrigstiden

3.9. 60'er- og 70'er-modernisme

3.10. 80'erne: storbyliv

4. Genrer

4.1. Faktiske tekster

4.2. Fiktive tekster

4.2.1. Epik

4.2.1.1. Noveller

4.2.1.2. Romaner

4.2.1.3. Eventyr

4.2.2. Lyrik

4.2.2.1. Digte

4.2.2.2. Musik

4.2.3. Drama

4.2.3.1. Teater

4.2.3.1.1. Tragedien

4.2.3.1.2. Komedien

4.2.3.1.3. Det naturalistiske teater

4.2.3.2. TV og film

4.2.4. Blandingsgenrer

4.2.4.1. Kortprosa

4.2.4.2. Faktion

4.2.4.3. Dokumentar

5. Analyse og fortolkning

5.1. Motiv og tema

5.2. Fortælleren

5.2.1. Eksplicit fortæller

5.2.2. Implicit fortæller

5.2.3. Fortællerens person

5.2.4. Den rumlige synsvinkel

5.2.5. Den tidslige synsvinkel

5.2.6. Fremstillingsformer

5.2.7. Utroværdig fortæller

5.3. Komposition og forløb

5.3.1. Fortalt tid

5.3.2. Fortælletid

5.3.3. Fortællingens faser

5.3.4. Det dramatiske

5.3.5. Fortælleøkonomi

5.4. Personer

5.4.1. Personkarakteristik

5.4.2. Psykologisk personkarakteristik

5.4.3. Relationer mellem personer

5.4.4. Flade og runde personer

5.5. Sprog

5.5.1. Billedsprog

5.5.1.1. Denotation

5.5.1.2. Konnotation

5.5.1.3. Sammenligning/metaforer

5.5.1.4. Døde metaforer

5.5.1.5. Personificering

5.5.1.6. Besjæling

5.5.1.7. Symbol

5.5.1.8. Navnesymbolik

5.5.2. Rim og rytme

5.5.2.1. Sprogets musikalitet

5.5.2.2. Gentagelser

5.5.2.3. Rim

5.5.2.4. Rytme

5.5.2.5. Grafiske digte

5.5.3. Syntaks

5.5.3.1. Rytme og syntaks

5.5.3.2. Paratakse

5.5.3.3. Hypotakse

5.5.3.4. Forvægt

5.5.3.5. Bagvægt

6. Kanonforfattere

6.1. Folkeviser

6.2. Ludvig Holberg

6.3. Adam Oehlenschläger

6.4. N.F.S. Grundtvig

6.5. Steen Steensen Blicher

6.6. H.C. Andersen

6.7. Herman Bang

6.8. Henrik Pontoppidan

6.9. Martin Andersen Nexø

6.10. Johannes V. Jensen

6.11. Tom Kristensen

6.12. Karen Blixen

6.13. Martin A. Hansen

6.14. Peter Seeberg

6.15. Klaus Rifbjerg