NEOPLÀSIES

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
NEOPLÀSIES por Mind Map: NEOPLÀSIES

1. 1. CONÈIXER

1.1. QUÈ SÓN?

1.2. CAUSES

2. 2. COMPRENDRE

2.1. NOMENCLATURA

2.2. COMPORTAMENT

2.2.1. BENIGNES

2.2.2. EVOLUCIÓ INCERTA

2.2.3. MALIGNES

3. 4. UTILITZAR

3.1. CIE-10-MC

3.2. butlletí núm 18

4. 5. INDEXAR

4.1. DIAGNÒSITICS

4.1.1. PRINCIPAL

4.1.2. SECUNDARIS

4.2. PROCEDIMENTS

4.2.1. PRINCIPAL O QUIRÚRGIC

4.2.2. SECUNDARIS

5. 6. REALITZAR

5.1. EXERCICIS CURTS DE CODIFICACIÓ

5.2. CODIFICACIÓ D'INFORMES D'EPISODIS D'HOSPITALITZACIÓ

6. 7. VALIDAR

6.1. COMPROVAR LES SOLUCIONS CORRÈCTES

6.2. RECTIFICAR ELS ERRORS

7. 3. SABER

7.1. CLÍNICA

7.1.1. LOCAL

7.1.2. GENERAL

7.2. PROCEDIMENTS

7.2.1. DIAGNÒSTICS

7.2.1.1. IMATGE

7.2.1.2. ENDOSCÒPIES

7.2.1.3. ANÀLISIS

7.2.1.4. BIÒPSIA

7.2.2. TERAPÈUTICS

7.2.2.1. CIRURGIA

7.2.2.2. QUIMIOTERÀPIA

7.2.2.3. RADIOTERÀPIA

7.2.2.4. IMMUNOTERÀPIA

7.2.2.5. HORMONOTERÀPIA

7.2.2.6. ALTRES