Truede dyrearter

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Truede dyrearter por Mind Map: Truede dyrearter

1. Hvilke dyr er truede

1.1. Tjek om dit dyr er på listen

1.1.1. Hvornår blev det fredet, er der statistik, søjlediagram

2. WWF

2.1. Historie

3. Hvorfor bliver dyr truede

3.1. Penge

3.2. Sundhed

3.3. Habitaten ødelægges

4. Nuttetheds faktor, Har dit dyr det?

5. 1. Overordnede spørgsmål: Hvad betyder det, at et dyr er truet? Hvorfor trues dyr, og hvad kan man gøre for, at redde dem?

6. 2. Er det et problem, at der er mange truede dyr i verden ? Hvis ja: hvorfor? Hvis nej: hvorfor ikke?

7. 3. Kan du nævne, hvor de lever i naturen?

8. 4. Kan du forklare, hvorfor netop dit dyr er truet?

9. 6. Bør problemet med truede dyr være et højere prioriteret emne fra regeringernes side?

10. 5. Har vi alle et medansvar for at deltage i bevarelsen af naturen, eller har nogle mennesker, befolkningsgrupper eller sågar lande et større ansvar end andre?

11. Hvad har man gjort for at sikre dit dyr?

11.1. Love §

11.2. Støtte privat / offentlig

11.3. Hospitaler/fredning af område/indsats smugling/

12. Prøv denne quiz, måske er der også en om dit eget dyr

13. HJÆLPESPØRGSMÅL??????