Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
PARAULES por Mind Map: PARAULES

1. SIGNES LINGÜÍSTICS

1.1. ESTRUCTURA INTERNA

1.1.1. BASE PER A LA FORMACIÓ D'ALTRES MOTS

1.1.1.1. Es relacionaria amb roser

1.1.2. MORFOLOGIA

1.2. ESTRUCTURA EXTERNA

1.2.1. ORGANITZADES PER

1.2.1.1. AFINITATS FONOLÒGIQUES

1.2.1.1.1. Es relacionaria amb ros

1.2.1.2. AFINITATS SEMÀNTIQUES

1.2.1.2.1. Es relacionaria amb clavell

1.3. ROSA

1.3.1. SIGNIFICANT (ROSA)

1.3.2. SIGNIFICAT (IMATGE MENTAL)