Belang van loopbaanleren

Lancez-Vous. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse e-mail
Belang van loopbaanleren par Mind Map: Belang van  loopbaanleren

1. Vroegtijdig schoolverlaters

2. Motivatie

3. Beroepskeuzerijpheid

4. Bewustwordingstadia

5. Zelfsturing

6. Loopbaancompetenties

7. Flexibilisering arbeidshouding

8. doordachte studiekeuzes

9. kostenbesparing

10. draagvlak schoolleiding