Lancez-Vous. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse e-mail
Talmængder par Mind Map: Talmængder

1. N: Naturlige Tal

1.1. De naturlige tal er de positive tal som fx 1,2,3 osv, de bliver også kaldt tælletallene. Det er de tal uden noget foran.

2. Z: de hele tal

2.1. De hele tal er både de negative tal og de positive tal sammen, samt 0

3. Q: De Rationale tal

3.1. De rationelle tal er de tal der er hele tal samt brøktal og decimaler

4. R: De reelle tal

4.1. De reelle tal er både de rationelle og de irrationelle som er de tal som ikke kan skrives som endelige eller periodiske decimaltal, fx kvadratrødder og pi