Onderzoeksvraag

Lancez-Vous. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse e-mail
Onderzoeksvraag par Mind Map: Onderzoeksvraag

1. BuBao

1.1. De Meiroos

1.1.1. GOK-coördinator: Rita Van Der Schueren

1.1.2. Directie: Tine Vanhoorde

1.2. Sint-Lodewijk

1.2.1. Algemeen Directeur: Ward Vanhoorde

1.2.2. Zorgdirecteur: Sofie Coussens

1.2.3. Directeur BuBao: Barbara Drieghe

2. CLB

2.1. Pedagoog

2.2. Maatschappelijk Assiste: Linda Van Asbroek

3. Het Belleveer

3.1. Zorgcoördinator: Juf An

3.2. Directie: Juf Hilde

3.3. Leerkracht

3.4. Leerjaar

4. Overleg

4.1. Oudercontacten

4.2. Zorgouderoverleg

4.3. MDO's

5. Externen op school

5.1. Logopedie

5.2. Ondersteuner

6. Andere scholen

6.1. Daltonschool: De Kleine Icarus

6.2. De Horizon

6.3. Juf Wendy In Wording

7. Interessante overlegstructuren

7.1. Personeelsvergaderingen

7.2. Werkgroep

7.3. Leerlingenraad