Những thông tin cần có trong mùa dịch COVID-19

Lancez-Vous. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse e-mail
Những thông tin cần có trong mùa dịch COVID-19 par Mind Map: Những thông tin cần có trong mùa dịch COVID-19

1. 1. Cập nhật số liệu COVID https://bit.ly/3z9B5in

2. 2. Chăm sóc F0 tại nhà https://bit.ly/3rp9gzV

3. 3. Cách ly F1 tại nhà https://bit.ly/2ToCT82

4. 4. Thông tin về vaccine https://www.vacxin-covid.com/

5. 5. Tái sử dụng N95 https://bit.ly/3zlaLSw

6. Cách truy vết bit.ly/2VdENJ7 (dành cho CDC)