EDUGO campus De Brug Stakeholdersbevraging

Lancez-Vous. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse e-mail
EDUGO campus De Brug Stakeholdersbevraging par Mind Map: EDUGO campus De Brug Stakeholdersbevraging

1. Kansen

1.1. CLIL in het Frans aanbieden

1.2. Digitale ondersteuning uitbreiden

1.3. Als scholengroep middelen ‘opeisen’ om te werken aan de mentale gezondheid van de leerlingen

1.4. Er wordt keihard gewerkt op De Brug, maar nog meer ouders zouden hiervan overtuigd moeten worden, zouden dit moeten inzien.

1.5. Aaneensluitende richtingen en domeinen

2. Bedreigingen (valkuilen)

2.1. Geen te grote zorgschool worden, op zoek blijven gaan naar een evenwicht in leerlingen

2.2. Betere transparantie naar studiekeuze na de brug

2.3. Didactiek beter afstemmen op bovenbouwcampussen / frequentere overlegmomenten tussen de verschillende campussen

2.4. Modernisering & studiekeuze: doolhof

3. Zwaktes (werkpunten)

3.1. Betere PR, zichtbaarheid, samenwerking met de buurt

3.2. Geen gezamenlijke EDUGO opendeurdag

3.3. Mobiliteit

3.4. Zwerfvuil

3.5. Sensibilisering naar de ouders die de kinderen brengen met de auto, naar de veiligheid toe. Groenstraat is zone 30…

3.6. Zorg en sanctie scheiden, hervorming leerlingbegeleiding

3.7. Transparantie naar doorstroom andere graden bij opendeur

3.8. Gedrag van sommige leerlingen buiten de campus (op het openbaar vervoer, bv.)/ dit doet vele positieve dingen teniet! Jammer.

3.9. Veiligheid van de fietsers

4. Sterktes

4.1. Interessante keuzevakken

4.2. Deel van een grote groep

4.3. Warme school

4.4. Grote aandacht voor zorg aan alle kinderen maar vooral voor kinderen die het moeilijk hebben.

4.5. Warmmenselijkheid, zorg voor integrale leerling (niet alleen het intellect), alle talenten worden uitgedaagd, krijgen een kans

4.6. Aandacht voor ontspanning

4.7. PR

4.8. Aparte eerste graad … en toch tweede en derde graad vlakbij

4.9. Toegankelijkheid

4.10. Laagdrempelige overstap/overgang tussen lagere school en het middelbaar

4.11. Groot aanbod middag activiteiten; voor elk wat wils

4.12. Nabijheid van de leerkrachten