Büntetőeljárás 1998. évi XIX. tv

Lancez-Vous. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse e-mail
Büntetőeljárás 1998. évi XIX. tv par Mind Map: Büntetőeljárás   1998. évi XIX. tv

1. Vádló

1.1. ügyész

1.1.1. Nyomozati szak

1.1.1.1. nyomoz

1.1.1.2. nyomozati cselekményre utasít

1.1.1.3. törvényességi felügyelet

1.1.1.4. nyomozást elrendel/ megszüntet/ felfüggeszt

1.1.2. Bírósági szak

1.1.2.1. képviseli a vádat

1.1.2.2. kényszerintézkedés elrendelése/felügyelete

1.1.3. Végrehajtási szak

1.1.3.1. törvényességi felügyelet

1.2. magánvádló

1.3. pótmagánvádló

2. Kényszerintézkedések

2.1. Őrizetbe vétel

2.1.1. max 72 óra

2.1.2. kezdeményezheti

2.1.2.1. nyomozó hatóság

2.1.2.2. ügyészség

2.2. előzetes letartóztatás

2.2.1. ügyész kezdeményezi

2.2.2. bíróság elrendeli

2.2.3. általános oka

2.2.3.1. megalapozott gyanú

2.2.4. különleges oka

2.2.4.1. feltételezésen alapul:

2.2.4.2. szökés

2.2.4.3. elrejtőzés

2.2.4.4. tanú befolyásolás

2.2.4.5. bizonyítékok megsemmisítése

2.2.4.6. összebeszélés

2.2.4.7. újabb szab.vesztéssel járó bcs. elkövetés lehetősége

2.2.5. első elrendelés

2.2.5.1. 30 nap

2.2.6. maximálisan hosszabbítható

2.2.6.1. 3 év

2.3. házi őrizet

2.3.1. lakás + ahhoz tartozó BEKERÍTETT terület

2.4. lakhely elhagyási tilalom

2.4.1. adott település engedély nélküli elhagyása

2.4.2. iskolába, járás engedélyezett

2.4.3. munkába járás engedélyezett

2.4.4. a rendőrségen be kell jelentkeznie

3. Terhelt

3.1. enyhítő körülmény

3.1.1. bevallás

3.1.2. kk. gyermek eltartásról gondoskodik

3.1.3. megbánás

3.1.4. kárt megtéríti

3.2. folyamatos hazudás (nem súlyosbító)

3.3. súlyosbító tényező

3.3.1. visszaeső

3.3.2. különös kegyetlenség

3.3.3. társtettesként

3.3.4. elszaporodottság (elrettentésként)

3.4. Jogai:

3.4.1. gyanúsítás tényét közöljék vele

3.4.2. hallgatás

3.4.3. eljárási cselekményeknél jelen lehet

3.4.4. felkészülhet a védekezésre

3.4.5. indítványokat tehet

3.4.5.1. alibi

3.4.5.2. tanúk

3.4.6. felvilágosítást kérhet

3.4.7. védő dolgozhat mellette

4. Védő

4.1. Bekerülése az ügybe

4.1.1. Kirendelésre

4.1.2. meghatalmazás alapján

4.2. Részvétele kötelező

4.2.1. különös tárgyi súlyú bcs-nél (min 5 év a büntetés)

4.2.2. fiatalkorúnál

4.2.3. foggvatartottnál

4.2.4. Terhelt nem képes önállóan védekezni

4.2.4.1. süketnéma

4.2.4.2. külföldi

4.2.4.3. kóros elmeállapotú

4.3. Kötelességei

4.3.1. kapcsolatfelvétel az ügyféllel

4.3.2. felvilágosítás adás

4.3.2.1. hogyan védekezzen

4.3.2.2. kik legyenek a tanúk

4.3.3. enyhítő körülmények felderítése

4.3.4. jelen lenni

4.3.4.1. az eljárási cselekményeknél

4.3.4.2. bíróság tárgyaláson

5. Bizonyíték

5.1. beismerő vallomás

5.2. tárgyi bizonyték

5.3. tanúvallomás

5.4. szakértő

5.5. okirat

6. Tanú

6.1. bárki, aki az ügyben érdemi információval szolgálhat.

6.2. mindenki köteles vallomást tenni

6.2.1. kivéve

6.2.1.1. Nem hallgatható ki

6.2.1.1.1. védő

6.2.1.1.2. aki egyéb okból (munkája miatt) titoktartásra kötelezett

6.2.1.1.3. akitől szellemi képessége miatt nem várható érdemi vallomás

6.2.1.1.4. 14 év alatti csak bizonyos feltételekkel

6.2.1.2. Megtagadhatja

6.2.1.2.1. hozzátartozó

6.2.1.2.2. önmagát vagy hozzátartozóját bcs. elkövetésével vádolná

6.3. tanúkihallgatás

6.3.1. mindig egyesével

6.3.2. 1. lépés: személyazonosság megállapítása

6.3.3. jkv

6.3.4. aláírás

6.4. tanúvédelem

6.4.1. tanú adatainak zártan kezelése

6.4.2. tanúvédelem

6.4.2.1. különösen védett tanú esetében

6.4.2.2. nálunk nem jellemző

7. Bíró

7.1. nem elfogult

7.2. ügyet korábbi szakaszból nem ismeri

7.3. ügyben korábban nem vett részt (rendőr, ügyvéd, szakértő)

8. sértett