НАПИСАННЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ

Lancez-Vous. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse e-mail
НАПИСАННЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ par Mind Map: НАПИСАННЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ

1. Ідея

1.1. Якщо Ви відчуваєте що дійшли до етапу коли Ваша думка з приводу певного питання може принести користь науці саме час писати наукову статтю з даного питання!

1.1.1. Як бути певним що стаття принесе користь?

1.1.1.1. У ній мають бути Ваші власні думки, розробки, теорії і т.д.

1.1.1.2. Вона повинна мати певну новизну у погляді на певну проблему

2. Пошук наукового керівника

2.1. Навіщо потрібен науковий керівник?

2.1.1. Це людина, яка знає трішечки більше, вона зможе порадити літературу, зорієнтувати у тому що вже є і чого ще немає

2.1.2. Це людина, яка зможе направити у потрібне русло, скоригувати хід думок якщо він трохи відхилився від теми

2.1.3. Науковий керівник зможе дати цінну пораду з приводу самого процесу написання статті і майбутньої її публікації

2.2. Яким має бути науковий керівник?

2.2.1. розумітися в обраному Вами напрямку дослідження

2.2.2. мати час та бажання працювати із Вами

2.2.3. бути конструктивним та неупередженим

2.2.4. бути приємним для Вас (Вам має бути комфортно у роботі з ним)

3. Дослідження

3.1. Теоретичне дослідження

3.1.1. Робота з літературою, існуючими дослідженнями

3.1.2. Аналіз, синтез, узагальнення існуючої інформації

3.1.3. Погляд на проблему з нової точки зору, виведення нових узагальнень, висновків

3.1.4. Накопичення теоретичного обярунтування проблеми

3.2. Емпіричне дослідження

3.2.1. Експеримент

3.2.2. Спостереження

3.2.3. Анкетування, опитування

3.2.4. Збір продуктів діяльності

3.2.5. Біографічне дослідження

3.2.6. Генетичне дослідження

3.2.7. Моделювання

4. Формулювання основних постулатів

4.1. Простір дослідження

4.2. Тема статті

4.3. Наукова проблема якої вона стосується

4.4. Мата, завдання статті

4.5. Обє'кт, предмет дослідження

5. Написання статті

5.1. З яких частин складається стаття?

5.1.1. Дані про автора статті

5.1.2. Дані про наукового керівника

5.1.3. Назва статті

5.1.3.1. Представляється трьома мовами

5.1.3.1.1. Українською

5.1.3.1.2. Російською

5.1.3.1.3. Англійською

5.1.4. Анотація

5.1.5. Ключові слова

5.1.6. Актуальність дослідження

5.1.7. Аналіз останніх публікацій з теми

5.1.8. Постановка завдання статті

5.1.9. Виклад основного матеріалу дослідження

5.1.10. Висновки та перспективи подальшого дослідження

5.1.11. Список використаної літерутури

5.1.12. Додатки

6. Оформлення відповідно до вимог

6.1. Формат - документ (MS Word - doc.)

6.2. Шрифт - Times New Roman

6.3. Кегель- 14

6.4. Міжрядковий інтервал - 1,5

6.5. Абзацний відступ - 1,25

6.6. Вирівнювання - по ширині

6.7. Формат сторінки - А4

6.8. Орієнтація - книжна

6.9. Поля - верхнє, нижнє, праве - 20 мм, ліве - 30 мм

7. Цінні поради по написанню найнуднішої у світі статті!